Megjelent a Közpénzügyek és Államháztartástan című szakkönyv
2014. jan. 11., szombat, 11.03.20 CET

Az elmúlt években megújult magyar államháztartás és közpénzügyek tudományos, szakmai összefüggéseinek bemutatására rendszertani szakkönyv jelent meg Lentner Csaba egyetemi tanár tollából, a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó gondozásában. Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke „A közpénzügyi kontroll és az államháztartási ellenőrzési rendszer megújítása Magyarországon" címmel írt bevezetőt a könyvhöz.

A szakkönyv a közigazgatás-tudomány rendszertanán belül definiálja a közpénzügyeket és az államháztartástant, felvázolja akadémiai múltjukat, hatályos jelenüket. A kötet részletesen kitér az államháztartás közgazdasági szerepére, jelentőségére, különösen a 2007-óta bekövetkező nemzetközi események tükrében. Részletesen bemutatja mind a központi költségvetés, illetve a hozzárendelt társadalombiztosítás és központi közpénzügyi intézmények, tervezési, elszámoltatási, költségvetési, zárszámadási gyakorlatát, mind a helyi önkormányzati alrendszer szabályozását, működési mechanizmusait.

A szakkönyvön végigvonuló két nagy közpénzügyi rendszer, a fiskális és a monetáris politikák elméleti és napjaink valóságát visszatükröző gyakorlati összefüggéseibe is betekintést nyerhet az olvasó. A költségvetés technikai finanszírozása, a költségvetési rend szerint gazdálkodók számviteli szabályozása, az államháztartás ellenőrzése fejezetek ugyancsak korszerű, gyakorlati szakembereknek is jól hasznosítható ismereteket biztosítanak.

A Lentner Csaba professzor által írt szakkönyv autentikus tartalmát Matolcsy György korábbi nemzetgazdasági miniszter, jelenlegi jegybankelnök, illetve Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke bevezető fejezetei erősítik. Domokos László a kötet előszavában ekként fogalmaz: a rend értéket teremt, mai gazdasági nehézségeink egyik fő tanulsága pedig az, hogy a közpénzt és a közvagyont meg kell becsülni.

Lentner Csaba tankönyve e szemléletet követve mutatja be és foglalja rendszerbe hazánk közpénzügyi megújulását, ezzel az „unortodox magyar közpénzügyi modell" első tudományos léptékű szakkönyvét adva.

A szakkönyv elérhető a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó honlapján.