Fókuszban

Közvélemény-kutatás: Egyre többen bíznak az Állami Számvevőszékben

2018. szeptember 5. 07:00:01

A magyar lakosság mintegy kétharmada bízik az Állami Számvevőszékben - ez derült ki ÁSZ a társadalmi ismertségéről és elismertségéről készült reprezentatív közvélemény-kutatásból. A Nielsen piackutató és elemző vállalat 2018. augusztus elején - az ÁSZ megbízásából - végzett felmérése szerint a közpénzügyi ellenőrző hivatal iránti bizalom a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében még ennél is magasabb 74%-os, továbbá a diplomások 92%-a fontosnak tartja az Állami Számvevőszék tevékenységét társadalmi szempontból. A most lezárult, illetve egy 2015-ben készült, Ipsos által végzett hasonló kutatás - a Pénzügyi Szemle Online oldalon nyilvánosan is elérhető - eredményeinek összehasonlításából látszik, hogy az Állami Számvevőszék - jelenleg 65%-os - társadalmi ismertsége 9 százalékponttal, az ellenőrző hivatal iránti bizalom pedig 8 százalékponttal emelkedett három év alatt.

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát és támogassa a jól irányított államot. Az ÁSZ tevékenységével a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, használatát segíti elő, munkája hasznosulása szempontjából pedig kiemelt jelentősége van a társadalmi tájékoztatásnak, valamint annak, hogy a magyar lakosság, mennyire ismeri, illetve hogyan ítéli meg az Állami Számvevőszéket. Ez azért is lényeges, mert a Számvevőszékeknek fontos szerepük van a társadalmi bizalomépítésben.

stock01jpg_20180904133054_58.jpg

2018. augusztus 6-10. között a Nielsen személyes megkérdezéssel végzett közvélemény-kutatást az Állami Számvevőszék megbízásából. A kutatás elsődleges célja, hogy átfogó képet alkosson az ÁSZ és feladatainak ismertségét illetően egy országos reprezentatív minta segítségével. A kutatásban résztvevők leképezik a 18-59 éves magyar lakosságot a főbb társadalmi-demográfiai tényezők mentén. Hasonló felmérés legutóbb 2015-ben készült az Állami Számvevőszékről, ami lehetőséget teremt a statisztikai összehasonlításra is. A két kutatás  eredményei

ide kattintva (Ipsos-2015), illetve ide kattintva (Nielsen-2018) érhetők el.

A magyar lakosság mintegy kétharmada hallott már az Állami Számvevőszékről

A Nielsen 2018 augusztusában végzett kutatásából kiderült, hogy a magyar lakosság 65%-a hallott már az Állami Számvevőszékről. Ez az arány 2015-ben 56% volt. Ez azt jelenti, hogy az ÁSZ társadalmi ismertsége 9 százalékponttal emelkedett az elmúlt három évben. A legmagasabb arányban - 87%-ban - a felsőfokú végzettséggel rendelkezők ismerik az Állami Számvevőszéket.

A felmérés szerint 2018-ban a válaszadók 62%-a bízik abban, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításai szakszerűek és megalapozottak. Ez az arány 2015-ben 54% volt. A társadalmi bizalom emelkedése még szignifikánsabb az ÁSZ tevékenysége iránt leginkább érdeklődő felsőfokú végzettségűek körében, a diplomások 74%-a bízik az Állami Számvevőszékben. Ez az arány 2015-ben 58% volt. Ez azt jelenti, hogy az ÁSZ iránti bizalom 8 százalékponttal, a felsőfokú végzettségűek körében pedig 16 százalékponttal emelkedett.2018-ban a válaszadók 77%-a tartja fontosnak az Állami Számvevőszék munkáját társadalmi szempontból. A felsőfokú végzettségűek körében az ÁSZ tevékenységének fontossága ennél is magasabb, 92%-os. 2015-ben a válaszadók 74%-a, a diplomások 79%-a tartotta fontosnak az ÁSZ munkáját. Ez azt jelenti, hogy az ÁSZ tevékenységét fontosnak tartók aránya 3 százalékponttal, az Állami Számvevőszéket leginkább ismerő és figyelemmel kísérő felsőfokú végzettségűek körében pedig 13 százalékponttal emelkedett három év alatt.

A Nielsen 2018-as kutatása szerint a válaszadók 47%-a tartja eredményesnek is az Állami Számvevőszéket. A felsőfokú végzettségűek között ez az arány 62%-os. 2015-ben a válaszadók 37%-a, a diplomások 51%-a tartotta eredményesnek az ÁSZ munkáját. Ez azt jelenti, hogy az ÁSZ tevékenységét eredményesnek tartók aránya 10 százalékponttal, a felsőfokú végzettségűek körében pedig 11 százalékponttal emelkedett 2015 és 2018 között.

A válaszadók többsége ismeri az Állami Számvevőszék fő feladatait

A Nielsen most lezárult kutatásából kiderült, hogy a válaszadók többsége tisztában van azzal, hogy az Állami Számvevőszék fő feladata a közpénzek és a közvagyon ellenőrzése. A válaszadók 44%-a tudta, hogy az ÁSZ az Országgyűlésnek számol be a munkájáról, míg 39%-uk vélte úgy - helytelenül -, hogy az ÁSZ a kormánynak tartozik beszámolással. A minta csupán 11%-a találkozott az Állami Számvevőszék valamelyik jelentésével. Ebből kifolyólag a megkérdezettek közel fele (45%) nem tudja, hogy az Állami Számvevőszék jelentései teljes terjedelmükben nyilvánosak bárki számára.

A megkérdezettek többsége válaszolta azt, hogy az ÁSZ hiányosság esetén jelzéssel élhet az illetékes hatóság felé (83%) és az ellenőrzöttek felé (74%), továbbá kezdeményezheti az ellenőrzött szervezet költségvetési támogatásának felfüggesztését (72%), illetve tanácsot adhat az Országgyűlésnek és a kormánynak (62%-62%). Ezzel szemben viszonylag magas azok aránya is, akik - helytelenül - úgy gondolják, hogy az ÁSZ bírságolhat (64%), illetve nyomozást indíthat saját hatáskörében (53%). Ebből az következik, hogy a válaszadók többsége nem tudja, hogy hatósági, szankcionálási és nyomozati jogköre nincs az Állami Számvevőszéknek.

stock02jpg_20180904133054_76.jpg

A válaszadók túlnyomóan a televízión keresztül tájékozódnak az Állami Számvevőszék tevékenységét illetően (53%). Továbbá jellemző az interneten való tájékozódás is: a megkérdezettek egyötöde (20%) informálódik internetes platformon keresztül az ÁSZ munkájáról. Csekély arányban ugyan, de 4%-a mintának az Állami Számvevőszék honlapján, illetve hírportálján (www.aszhirportal.hu) szerez információt. Megfigyelhető továbbá, hogy a felsőfokú végzettségűek kimutathatóan magasabb arányban az internetet (35% vs. 20%), az alapfokú végzettségűek pedig inkább a nyomtatott lapokat (24% vs. 12%) preferálják a teljes mintához képest.

Emelkedik az Állami Számvevőszék ismertsége és elismertsége is

A most lezárult, illetve a három évvel ezelőtt elvégzett kutatás eredményeinek összehasonlításából az rajzolódik ki, hogy a magyar társadalomban emelkedik az intézményt és annak tevékenységét ismerők aránya, valamint egyre többen bíznak az ÁSZ megállapításaiban. A most készült kutatás arra is rávilágít, hogy az Állami Számvevőszéket ismerők jelentős része fontosnak, egyre nagyobb aránya pedig eredményesnek is tartja az ÁSZ munkáját.

A 2015-ös kutatás eredményei itt érhetők el (PDF)

A 2018-as kutatás eredményei itt érhető el (PDF)