Havi Összefoglaló

Ez történt 2017 októberében

2017. október 31. 10:10:01
Októberben megjelent a Pénzügyi Szemle legújabb száma, amely a bizonytalanság, kockázat, volatilitás témákat állítja a fókuszba. A lapszám tanulmányaiból olyan izgalmas kérdésekre kaphatunk választ, mint például hatékony-e a hazai csődtörvény, hogyan oldhatók meg a magyar nyugdíjrendszer problémái, hogyan alakul a piac kontra állam vita, vagy hogy mennyiben támogatja a pénzügyi controlling az önkormányzati gazdálkodást. Emellett tudósítottunk az ÁSZ által szervezett "Közszolgáltató szervezetek menedzsmentje - Fókuszban a múzeumok" című, illetve az "Integritás és versenyképesség" című konferenciákról, valamint bemutattuk a Köz-Gazdaság folyóirat legújabb számában publikált tanulmányokat.


Konferenciák

Közszolgálati menedzsment képzést szervezett az ÁSZ - Fókuszban a múzeumok
"Meggyőződésem, hogy az ÁSZ a múzeumi intézmények ellenőrzésével, összegző elemzésével hozzáadott értéket teremt a közpénzek szabályos felhasználásában, valamint hozzá kíván járulni a kontrollok erősítéséhez, a gazdálkodási gyakorlat javításához, ezáltal a kulturális javak megőrzéséhez" - hangsúlyozta előadásában Domokos László ÁSZ-elnök az Állami Számvevőszék által szervezett "Közszolgáltató szervezetek menedzsmentje - Fókuszban a múzeumok" című konferencián. A konferencián elhangzott öt előadást követően az ÁSZ a múzeumok első számú vezetői részére képzést szervezett, majd lehetőséget biztosít egy több hetes távoktatásra is.

Tudás, tanulás, kutatás, fejlesztés, visszacsatolás és ellenőrzés - így küzdhetünk a korrupció ellen
A korrupció elleni küzdelemben a legfontosabb a megelőzés, vagyis úgy kell kiépíteni a rendszert, hogy fel se merüljön a korrupció lehetősége. A korrupció a közszféra és a magánszféra határán jön létre, azt kell elérnünk, hogy az egyik fél ne kínálja föl, a másik fél pedig ne fogadja el. Minden vezető számára kiemelt fontosságú a példamutatás, a munkavállalónak pedig tudnia kell, hogy mik a vállalat céljai, hogy mit vár el a dolgozótól. A korrupció elleni harcban az a legfontosabb az egyén számára, hogy eljusson arra a pontra, amikor már meg sem környékezik. Többek között ezeket a megállapításokat tették az Állami Számvevőszék által szervezett Integritás és versenyképesség című konferencia előadói, Domokos László ÁSZ-elnök, Németh Erzsébet, a Köz-Gazdaság folyóirat társszerkesztője, Trautmann László, a folyóirat felelős szerkesztője, Králik Gábor László a FŐGÁZ Zrt. vezérigazgatója, Gárdos Csaba, a Magyar Államkincstár költségvetési felügyeleti igazgatója és Pulay Gyula, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője. A szerkesztők az eseményen mutatták be a Köz-Gazdaság című folyóirat aktuális számát.

Középpontban az integritás és az állam szerepe
A Köz-Gazdaság című tudományos füzet különszámának témája az integritás, azon belül az állam szerepe. A Budapesti Corvinus Egyetem és az Állami Számvevőszék közgazdászai által közösen írt lapszámban olvasható egy interjú Domokos László ÁSZ-elnökkel, négy további tanulmány, melyek az Állami Számvevőszék Integritás felmérésének tapasztalatait mutatják be, valamint nyolc, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói, kutatói és doktoranduszai által készített tanulmány, melyek olyan izgalmas kérdéseket járnak körbe, mint a Brexit, az európai peremországok állami szerepvállalásának hatékonysága, vagy az integritás problémái és fejlesztésének lehetőségei. A lapszám ide kattintvaérhető el elektronikusan.

Tanulmányok a Pénzügyi Szemléből

Bizonytalanság, kockázat, volatilitás - Megjelent az új Pénzügyi Szemle
Az új lapszám fókusz témájával - bizonytalanság, kockázat, volatilitás - négy tanulmány foglalkozik, emellett az Olvasókat további három érdekes elemzés és két disputa várja. A tanulmányokból olyan izgalmas kérdésekre kaphatunk választ, mint például hatékony-e a hazai csődtörvény, hogyan oldhatók meg a magyar nyugdíjrendszer problémái, hogyan alakul a piac kontra állam vita, vagy hogy mennyiben támogatja a pénzügyi controlling az önkormányzati gazdálkodást.

Móczár József: Ergodikus versus bizonytalan pénzügyi folyamatok
Móczár József dolgozata megmutatja, hogy Paul A. Samuelson a klasszikus közgazdászok fatalista intuícióját követte, amit félreérthetően ergodikus hipotézisként jelölt. Paul Davidson ellenvetései ezen a félreértésen alapulnak. John M. Keynes viszont a pénzügyi folyamatokat nem tekintette ergodikusnak, nála a jövő bizonytalan, az állam jelentős. Frank P. Ramsey kritikája alapján vizsgálja Keynes valószínűségi logikáját, amely az 'Általános elmélet'-et fátyolként borító bizonytalanság és a hosszú távú várakozás elméletének tudományos módszere a kockázatelemzésében.

Zéman Zoltán: A pénzügyi controlling kockázatcsökkentő szerepe önkormányzati szervezeteknél
A tanulmány bemutatja a controlling módszertan szerepvállalását és támogató funkcióját az önkormányzati gazdálkodás tekintetében. A pénzügyi controlling szerepét és az önkormányzati gazdálkodásban betöltött jellegét egy empirikus modellezéssel támasztja alá, amelyben kitér a likviditás, jövedelmezőség és a fizetőképesség viszonyára. A cikk külön felhívja a figyelmet arra, hogy a teljesítmények és a költségek kérdésköre mennyire meghatározó az önkormányzati controlling kialakításában, rámutat a stratégiai irányultság kérdéskörére, annak a gazdálkodásban betöltött pozitív hatásaira, ilyen például a közös vagyongazdálkodás (holding jelleggel) vagy a stratégiai mutatók használatára (például önkormányzati BSC kialakítása).