Hírek

Megjelent a Közpénzügyek és Államháztartástan című szakkönyv

2014. január 11. 11:03:20
Az elmúlt években megújult magyar államháztartás és közpénzügyek tudományos, szakmai összefüggéseinek bemutatására rendszertani szakkönyv jelent meg Lentner Csaba egyetemi tanár tollából, a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó gondozásában. Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke „A közpénzügyi kontroll és az államháztartási ellenőrzési rendszer megújítása Magyarországon" címmel írt bevezetőt a könyvhöz.
A szakkönyv a közigazgatás-tudomány rendszertanán belül definiálja a közpénzügyeket és az államháztartástant, felvázolja akadémiai múltjukat, hatályos jelenüket. A kötet részletesen kitér az államháztartás közgazdasági szerepére, jelentőségére, különösen a 2007-óta bekövetkező nemzetközi események tükrében. Részletesen bemutatja mind a központi költségvetés, illetve a hozzárendelt társadalombiztosítás és központi közpénzügyi intézmények, tervezési, elszámoltatási, költségvetési, zárszámadási gyakorlatát, mind a helyi önkormányzati alrendszer szabályozását, működési mechanizmusait.

A szakkönyvön végigvonuló két nagy közpénzügyi rendszer, a fiskális és a monetáris politikák elméleti és napjaink valóságát visszatükröző gyakorlati összefüggéseibe is betekintést nyerhet az olvasó. A költségvetés technikai finanszírozása, a költségvetési rend szerint gazdálkodók számviteli szabályozása, az államháztartás ellenőrzése fejezetek ugyancsak korszerű, gyakorlati szakembereknek is jól hasznosítható ismereteket biztosítanak.

A Lentner Csaba professzor által írt szakkönyv autentikus tartalmát Matolcsy György korábbi nemzetgazdasági miniszter, jelenlegi jegybankelnök, illetve Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke bevezető fejezetei erősítik. Domokos László a kötet előszavában ekként fogalmaz: a rend értéket teremt, mai gazdasági nehézségeink egyik fő tanulsága pedig az, hogy a közpénzt és a közvagyont meg kell becsülni.

Lentner Csaba tankönyve e szemléletet követve mutatja be és foglalja rendszerbe hazánk közpénzügyi megújulását, ezzel az „unortodox magyar közpénzügyi modell" első tudományos léptékű szakkönyvét adva.

A szakkönyv elérhető a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó honlapján.