Pénzügyi Szemle folyóirat

Bemutatkozás

2016. december 9. 15:10:20


AKTUÁLIS SZÁM
ISSN 0031-496X (Nyomtatott)
ISSN 2064-8278 (Online)

Közpénzügyi szakfolyóirat, megjelenik negyedévenként
Alapító, laptulajdonos: Pénzügyminisztérium 1954. májustól, Állami Számvevőszék 2005. júliustól

A Pénzügyi Szemle szívesen fogad tanulmányokat magyar és/vagy angol nyelven, azzal a megjegyzéssel, hogy a Szerkesztőbizottság a nemzetközi érdeklődésre számot tartó cikkeket ugyanabban a számban mindkét nyelven közli.

A félévszázados hagyományokra visszatekintő, megújult, bővülő tartalommal, állandó rovatrenddel, korszerű tipográfiával, egy kötetben magyar és angol nyelven megjelenő közpénzügyi szakfolyóirat az Állami Számvevőszék gondozásában, szerkesztésében negyedévente jelenik meg.

A Pénzügyi Szemle célja az, hogy hiteles képet adjon a pénzügyi rendszerről, valamint - a legfontosabb pénzügyi összefüggések tükrében - a közszféra és a nemzetgazdaság működésének főbb vonásairól, a felzárkózási, jövőépítési törekvésekről és a kapcsolódó szakmai vitákról.

Célunk továbbá, hogy a lapban közölt tudományos eredmények minél inkább hasznosuljanak, vagyis támogassák a pénzügyi kultúra terjesztését, a pénzügyi-gazdaságpolitikai döntések megalapozottságát, valamint járuljanak hozzá a "jó kormányzáshoz".

A lap elsősorban olyan cikkeket közöl, amelyek monetáris és fiskális politikákat elemeznek elméleti vagy empirikus szempontból. Hasonlóan várunk hazai, vagy nemzetközi adatbázison végzett gyakorlati pénzügyi-számviteli elemzéseket. Teret adunk új pénzügyi innovációk, derivatívák, vállalati és nemzetgazdasági pénzügyi elszámolási technikák bemutatásának, a pénzügyi befektetések, különböző értékpapírok és hitelek hozam és kockázatszámításainak, valamint az olyan cikkeknek, amelyek makrökonómiai keretek között vizsgálják a pénzügyi szektor (hitelpiac, tőzsde stb.) alakulását, ennek társadalmi vagy gazdaságpszichológiai összefüggéseit. A Pénzügyi Szemle szeretné bővíteni a hazai pénzügyi ismeretek körét a legmodernebb elméletek közlésével. Ezért a pénzügyi matematika területéről is vár önálló cikkeket vagy a nemzetközi frontvonalba tartozó legújabban alkalmazott technikákat ismertető tanulmányokat. Ezt kívánják elősegíteni a legújabb könyvekről írt recenziók is.

A kéziratokat a szemle@asz.hu címre kérjük küldeni.

A Pénzügyi Szemle a szerkesztőbizottság tudományos minősítéssel rendelkező tagjai által lektorált cikkeket közöl. Az úgynevezett „kettős vak lektrolálás” módszerét alkalmazzuk, vagyis a lektor számára a szerző, a szerző számára a lektor ismeretlen.

A Pénzügyi Szemle cikkeit az angol nyelvű Research Papers in Economics (RePEc), a Directory of Open Access Journals (DOAJ), az EBSCO, illetve a magyar nyelvű MATARKA szemlézi.

RePEc Impact Factor: 0,03