Tanulmányok, előadások

A 2018. első félévi költségvetési folyamatokat értékelte az ÁSZ

2018. augusztus 28. 14:49:01
Kedvezően alakultak a 2018. első félévi makrogazdasági folyamatok, kockázatot jelent ugyanakkor az európai uniós források beérkezésének elhúzódása, valamint a költségvetési szervek kiadásainak túlteljesülése - többek között ezekre a következtetésekre jutott az Állami Számvevőszék az év első hat hónapjának költségvetési folyamatait értékelő elemzésében. A Költségvetési Tanács félévente véleményt nyilvánít a központi költségvetésről szóló törvény végrehajtásának helyzetéről és az államadósság várható alakulásáról. E feladata ellátását az Állami Számvevőszék minden évben elemzés elkészítésével és rendelkezésre bocsátásával támogatja.

Az augusztus 28-án elkészült elemzés áttekinti a 2018. első félévi makrogazdasági folyamatokat, és ennek, valamint a költségvetési előirányzatok időarányos teljesülésének figyelembevételével értékeli a költségvetési egyenleg és az államadósság várható alakulását. Az ÁSZ elemzése azonosítja azokat a költségvetési előirányzatokat, amelyeknek a teljesülése várhatóan jelentősebb mértékben eltér a költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzatoktól.

Kedvező makrogazdasági folyamatok 2018 első felében

Az ÁSZ elemzése rámutat: a gazdaság teljesítménye (GDP) 4,5 százalékkal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában. Nőtt a végső fogyasztás, jelentősen emelkedett a bruttó állóeszköz-felhalmozás. A GDP növekedését meghaladó mértékű volt az export bővülése. Az import ennél dinamikusabb növekedése ellenére a külkereskedelmi többlet a félév végén 3,3 milliárd euró volt.A bruttó átlagkeresetek a nemzetgazdaságban 2018. január-júniusi időszakban 11,9 százalékkal voltak magasabbak, mint 2017 hasonló időszakában. A munkajövedelmek dinamikus növekedése részben a lakossági fogyasztás gyors bővülésével, részben pedig a háztartások pénzügyi vagyonának dinamikus növekedésével járt együtt. A foglalkoztatottak átlagos létszáma 2018. április-júniusi időszakban 55 ezer fővel magasabb volt, mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta 0,7 százalékponttal, 3,6 százalékra csökkent. A 2018. január-júniusban az előző év azonos időszakához képest a fogyasztói árak 2,3 százalékkal nőttek. Döntően az olajárak emelkedésének hatására március óta a havi mutatók növekvő tendenciát mutattak.

Túlteljesülés várható az adóbevételek jelentős részénél

A kedvező makrogazdasági folyamatokkal összhangban megfelelően teljesültek az adóbevételek. A féléves adatok alapján év végére túlteljesülés várható a kisadózók tételes adója, a kisvállalati adó, a személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, a pénzügyi tranzakciós illeték, a szociális hozzájárulási adó, a társadalombiztosítási járulékok és az egészségügyi hozzájárulás esetében. A társasági adó-bevételek várhatóan nem érik el az előirányzott mértéket. Ugyanakkor az állami tulajdonú gazdasági társaságok osztalék-befizetése meghaladja az előirányzatot.A költségvetési kiadások tekintetében az ÁSZ elemzése néhány előirányzat esetében valószínűsít túlteljesülést, amelyet más előirányzatok megtakarításai kompenzálnak. Ugyanakkor kockázatot jelent, hogy a központi költségvetési szervek kiadásai jelentősen meghaladják az időarányos mértéket, amelyet csak részben fedez bevételeik túlteljesülése - hívja fel a figyelmet az Állami Számvevőszék. A dinamikus növekedés másik oka a 2017-ben keletkezett jelentős maradványok 2018. első félévi felhasználása. A Társadalombiztosítási Alapok és az Elkülönített Állami Pénzalapok összességében pozitív pénzforgalmi egyenleggel zárták a félévet, és ami várhatóan az év végén is megmarad.

A költségvetési kockázatok kezelésére az első félév végén jelentős tartalékok álltak rendelkezésre, mivel az Országvédelmi Alapból 31,9 milliárd forint, a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból 66,3 milliárd forint még nem került felhasználásra, a fejezeti tartalékok pedig érintetlenek voltak.

Az európai uniós források késedelmes beérkezése miatt nőtt meg a hiány

Az összességében kedvező költségvetési folyamatok ellenére 2018. első félévében az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi hiánya 1420,5 milliárd forint volt, ami 4,4 százalékkal meghaladta a 2018-ra tervezett hiány teljes összegét. Ez az időarányosnál 740,4 milliárd forinttal nagyobb. Ezt az összeget meghaladja az uniós támogatással megvalósuló programok részbeni fedezetét biztosító uniós bevételeknek a közel 800 milliárd forintos elmaradása az időarányos mértéktől. Az uniós bevételek késedelmes beérkezése miatti összeg nem növeli az uniós módszertan szerint számított hiányt, és korrekciós tételként kerül figyelembevételre az államadósság-mutató magyar szabályok szerinti kiszámításakor - mutat rá az ÁSZ elemzése. Ezért a bevételek elmaradása ellenére az uniós programok megvalósítása ütemezetten folytatódott, ami egyfelől hozzájárult a gazdasági növekedéshez, másfelől viszont növelte a költségvetés pénzforgalmi hiányát, és ezen keresztül az államadósságot. Ezt a növekményt azonban a magyar államadósság kezelés kedvező feltételekkel finanszírozni tudja - véli az ÁSZ.Nincs veszélyben az államadósság-szabály év végi teljesülése

A központi költségvetés adóssága 2018. első hat hónapjában a 2017 végi állományhoz képest 1587,5 milliárd forinttal növekedett, 14,8 százalékkal meghaladva a teljes évre tervezett növekményt. A növekvő finanszírozási szükségletet teljes mértékben a forintadósság növelésével sikerült kielégíteni, a devizaadósság állományának csökkentése mellett. Ez mérsékelte a sérülékenységet. Ugyanakkor a forintadósságon belül a diszkontkincstárjegyek részaránya jelentősen emelkedett - áll az ÁSZ elemzésében.

Az államadósság év végi alakulására a központi költségvetés adóssága mellett az önkormányzati alrendszer adósságának és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adósságának alakulása is hatással van. Az előbbi növekedése mintegy 100 milliárd forinttal nagyobb a költségvetés elfogadásakor számított mértéknél.

A fenti folyamatok figyelembevételével az államadósság-szabály 2018-as teljesülését az Állami Számvevőszék elemzése nem tartja kockázatosnak. Hasonlóképpen az várható, hogy az uniós szabályok alapján számított úgynevezett adósságráta is csökkenni fog, azonban az még bizonytalan, hogy a csökkenés GDP arányos mértéke eléri-e a kívánatosnak tartott 0,7 százalékot. Az uniós módszertan szerint számított hiány nem éri el a GDP 3 százalékát. A 2018-as költségvetési folyamatok alakulása kedvező bázist teremt a 2019. évi költségvetés végrehajtása számára - mutat rá elemzésében az Állami Számvevőszék.


A 2018. első félévi költségvetési folyamatokat értékelő elemzés teljes terjedelemben itt érhető el.

Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra