Tanulmányok, előadások

Alapjövedelmet mindenkinek! - Fizessenek a robotok?

2017. április 4. 07:30:01
A technológiai fejlődés, a robotok megjelenése, a mesterséges intelligencia egyre több állást helyettesít. Az emberek, különösen az alacsonyan képzett munkaerő munkája veszélybe kerül, sőt el is veszhet. Így kialakul egy réteg, a technológiai munkanélküliek tömege, akikről az államnak gondoskodnia kell, amihez pedig adóbevételre lesz szüksége. A kérdés természetesen az, hogy honnan lesz a plusz pénz.

Carl Frey és Michael Osborne, az Oxford University kutatói tanulmányukban kimutatták, hogy 20 éven belül az USA állásainak mintegy 47 százaléka válik helyettesíthetővé vagy automatizálhatóvá. A McKinsey Global Institute ugyancsak az állások közel 50 százalékának automatizálását vetíti előre, igaz "csak" 2055-re. A Világbank kimutatta azt is, hogy ez a fajta helyettesíthetőség a feltörekvő országokban még erőteljesebb, ott akár kétharmados is lehet a fenti arány.

Ezek a becslések természetesen igencsak bizonytalanok, senki sem látja előre ugyanis, hogy amellett, hogy állásokat szüntet meg a technológiai haladás, mennyi újat teremt. Könnyen lehet, hogy a gyermekeink/unokáink olyan állásokban fognak elhelyezkedni, melyek ma még nem is léteznek, sőt álmodni sem tudunk/merünk róluk. Két évszázada például a társadalmak mintegy 50 százaléka dolgozott a mezőgazdaságban, amely arány mára 2-3 százalékra csökkent, a különbözetként adódó mondjuk 47 százalékpontnyi munkaerő mégsem vált munkanélkülivé. Elhelyezkedtek olyan állásokban, amik korábban nem léteztek.

Kutatók hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy egy ilyen jellegű átállásra akkor még évtizedek voltak, így rendelkezésre állt elegendő idő létrehozni a munkanélkülieket felszívó új munkahelyeket. Most azonban annyira gyors a haladás, hogy a régi állások gyorsabban szűnnek meg, mint amilyen gyorsan az újak megjelennek. Éppen ezért, a robotok térnyerése okán a munkanélküliség emelkedése várható, elsősorban az alacsonyan képzettek körében és a feltörekvő országokban.

Állások automatizálhatósága (%)

Forrás: McKinsey Global Institute

A munkanélküliséget az államoknak kezelniük kell, erre kutatók szerint a legvalószínűbb megoldás az alapjövedelem biztosítása. Jelenleg egyetlen országban sincs teljes körűen bevezetve az alapjövedelem, számos helyen - Finnország, Hollandia, Kanada, India, Kenya - folytatnak azonban kísérleteket, melyek tapasztalataira árgus szemekkel figyel a világ. A fejlett világban fejenként megközelítőleg havi 1000 euró/dollár alapjövedelemmel számolnak a kutatók (a kísérletek is ehhez közeli összegekkel zajlanak), vagyis ha egy USA méretű ország be szeretné vezetni a feltétel nélküli, vagyis mind a 320 millió lakosnak alanyi jogon járó jövedelmet, az évi 4000 milliárd dolláros kiadást jelentene, ami megközelítőleg az éves GDP negyede! Természetesen szűkíthető a jogosultak köre, - bizonyos jövedelem fölött nem járna, kisgyermekeknek, nyugdíjasoknak nem járna -, de még így is igaz, hogy elképesztő mértékű állami kiadást generálna az alapjövedelem.

A kérdés természetesen az, hogy miből lehet előteremteni a fedezetet. Bill Gates - és még sokan mások - úgy gondolja, hogy csakis adóemeléssel, illetve új adók bevezetésével teremthető elő az összeg. Elsősorban a robotokra kivetett adóban érdemes gondolkodni - akár egyösszegű, akár havi rendszerességgel kirótt -, de megadóztatható lehetne a vagyon, lehetne emelni a vállalati szektor nyereségadóját is. Az új adó lényeg az, hogy fizessék azok a technológiai haladás költségeit - azaz a munkanélkülivé váló tömegek megélhetését -, akik a legfőbb haszonélvezői ennek a fejlődésnek, vagyis végső soron az automatizációban élen járó vállalatok és a vállalatok tulajdonosai. Így megteremthető lenne az egyensúly. Nem véletlen, hogy számos kutató szerint az emberiség következő néhány évtizedének legérdekesebb és legégetőbb kérdése lesz a technológiai haladás és a robotizáció, valamint a technológiai munkanélküliség kezelése.

Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra