Tanulmányok, előadások

EPSAS: befektetés a jövőbe - A közösségi költségvetési számvitel jelene és jövője

2017. február 14. 10:07:08
Az Európai Bizottság döntést hozott arra vonatkozólag, hogy létre kell hozni az unió tagállamaira vonatkozó Európai Költségvetési Számviteli Standardokat (EPSAS), amelyek kialakításához az IPSAS-standardok jó alapot szolgáltathatnak. Jelen tanulmány legkomolyabb kontribúciója az, hogy összegzi a közösségi költségvetési számvitel jelenlegi európai helyzetét, azaz a tagállamok költségvetési számvitelének gyakorlatát mutatja be, valamint az egységesítési törekvések háttérvilágításában körvonalazza az EU-s költségvetési számvitel szabályozásának közeljövőben várható változásait. (Pénzügyi Szemle 2016/4.)


Harsányi Gergely - Lukács László István - Ormos Mihály - Sisa Krisztina - Szedlák Krisztina - Veress Attila

A költségvetési számviteli standardok jelenleg egyetlen nemzetközileg is elismert rendszere az IPSASB (International Public Sector Accounting Standard Board) által fejlesztett IPSAS-ok (International Public Sector Accounting Standars). Az IPSAS-ok alkalmazása nincs kötelezően előírva a tagállamok részére, mégis fontos szerepet kapnak a közösségi költségvetési számvitel fejlesztésében és gyakorlatában. A 2011/85/EU-irányelv elismeri az IPSAS-ok tagállamok közötti összehasonlítást biztosító, teljes körű és megbízható költségvetési adatok uniós költségvetési felügyeletben játszott alapvető szerepét.

A 2011/85/EU-s direktíva elvárásai alapján, 2012-ben az Európai Bizottság kibocsátotta általános konzíliumát az IPSAS-ok létjogosultságáról, amely konzílium jelenleg a nemzetközi költségvetési számviteli standardok egyetlen elfogadott állásfoglalása. A konzultáció rámutatott arra, hogy néhány tagállam költségvetési számviteli rendszere szemléletében vagy információszolgáltatásában IPSAS-elveken alapul. A konzultáció véleménye alapján az IPSAS-standardok nem egyszerűen illeszthetők a tagállamok szabályozó rendszeréhez, de rámutattak egy potenciális egységes EU-s költségvetési számviteli rendszer felállításának szükségességére (EPSAS-ok).

 

Az egységesítés azért is fontos, hogy közösségi szinten biztosítható legyen a közpénzekkel való gazdálkodás átláthatósága, az adatok összehasonlíthatósága, az egységes, európai szintű közpénzügyi statisztikai rendszer kiépítése. A szakmának el kell fogadnia és fel kell készülnie arra, hogy az Európai Unió szintű egységesítés elkerülhetetlen. A Bizottság szerint az EPSAS-nak kezdetben a tagállamok által elfogadott IPSAS elveinek és gyakorlatának adaptálásán javasolt alapulniuk. Továbbá a Bizottság jelezte, hogy az eredményszemléletű EPSAS bevezetéshez szükséges feltételeket, mint az erős politikai támogatást, a közös projekt felügyeletet meg kell teremteni még azoknak a tagállamoknak is, amelyekben jelenleg pénzforgalmi szemléletű költségvetési számviteli rendszer van.

Egyértelmű tehát, hogy az EPSAS fejlesztése és adaptálása erős EU-s kormányzás mellett valósítható csak meg. Az EU-tagállamok számára az EPSAS kétségkívül az első olyan számviteli harmonizációs folyamat, amely jelentősen befolyásolja majd a pénzügyi és számviteli információs rendszerüket és egy globálisabb egységet kovácsol Európában. A harmonizáció elkövetkezendő 5 évében jelentős fejlemények várhatók, amelyek Magyarország költségvetési számvitelét is meghatározó mértékben befolyásolják.

...

Harsányi Gergely a Budapesti Gazdasági Egyetem főiskolai docense, Lukács László István a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium referense, Ormos Mihály Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára, Sisa Krisztina a Budapesti Gazdasági Egyetem főiskolai docense, Szedlák Krisztina a MARK Zrt. könyvelője, Veress Attila a Budapesti Gazdasági Egyetem egyetemi docense

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.

Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra