Tanulmányok, előadások

Verseny és controlling a közszféra egy fontos szegmensében, a felsőoktatásban

2017. május 29. 11:00:35
A controlling szerteágazó területei közül a tanulmány a pénzügyi, valamint a költség- és eredménycontrolling - mint a versenyző piaci környezetben működő szervezetek sikeres irányításában és a hatékony döntéshozatali mechanizmusokban nélkülözhetetlen menedzsmentet támogató eszközök - szerepét vizsgálja a hazai közszférában. Az alapkérdés, hogy a közösségi feladatokat ellátó szervezetek életében mennyiben van jelen a piaci verseny, amelyre akár a stratégiai, akár az azt megvalósító taktikai, illetve operatív menedzsmentfunkciók és a controlling kialakításával szükséges és lehetséges válaszolni. (Pénzügyi Szemle 2017/1.)

Pavlik Lívia

A felsőoktatás területén egyértelműen elmondható, hogy hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt élesedő piaci verseny hatására elindultak azok a folyamatok, amelyek mind ágazati, mind az intézmények szintjén növekvő hangsúlyt helyeznek a stratégiaalkotás szerepére, a tervezésre és a szervezeti, azon belül a controlling szerepét erősítő szervezeti egység szintű teljesítménymérésre. Az is megállapítható, hogy a controlling eszközök vezetést támogató szerepében a költségvetés pénzforgalmi számvitele még mindig domináns szerepet játszik az eredményszemléletű számvitelhez képest, amelynek hátterében a profitorientált vállalkozások és a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek gazdálkodási sajátossága, valamint a két gazdálkodói kör eltérő tulajdonosi szemlélete áll.

A szabályos és szabályozott feladatellátásnak és a menedzsmentszemléletnek, vagyis a hatékony és gazdaságos működésnek nem szabadna egymással ellentmondásba kerülnie, sőt a jól szabályozott folyamatok éppen a hatékony működést hivatottak megteremteni. (Pályi, 2015) Az operatív controllingnak az a feladata, hogy az eszközrendszerét megfelelően illesztve az adott szervezet felépítéséhez, a szervezeten belüli jogok és kötelezettségek centralizált/decentralizált rendszeréhez, stabil döntéshozatali alapokat biztosítson a vezetés számára.

Azonban a túlszabályozottság és az állandóan változó jogi környezet egyszerre képes a szabályos működést és a hatékony, menedzsmentszemléletű vezetést aláásni, amely az állami fenntartásban működő intézményrendszer versenyképességét nagymértékben csökkenti a nem állami fenntartású és a nemzetközi versenytársakhoz viszonyítva egyaránt. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az operatív controlling eszközeit az ágazat egyre szélesebb körben használja, ezzel támogatva a versenykörnyezetben működő intézményirányítást, azonban az ágazatot körülvevő túlszabályozott és állandóan változó jogi környezet nagyban rontja a hatékony működésben elérhető eredményeket.

...

Pavlik Lívia a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.

Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra