Sokáig szeretnél élni? Tanulj!
2018. febr. 15., csütörtök, 09.38.01 CET

Az IMF közgazdászai megvizsgálták, hogy milyen viszonyban áll egymással a képzettség és a várható élettartam: a jól képzettek tovább, sőt az országok egy jelentős részében sokkal tovább élnek, mint az alacsonyan képzettek. A társadalom két vizsgált rétege közötti szakadék az elemzésben szereplő 23 ország közül Magyarország esetben a legnagyobb.A közgazdászok a 25 éves férfiak esetében várható élettartamot vetették össze 23 ország vonatkozásában. A lenti ábra mutatja az eredményeket, piros körök jelzik a magasan képzett férfiak átlagos várható élettartamát, kék szín mutatja ugyanezt az alacsonyan képzettek esetében. A legnagyobb eltérés Magyarország esetében mutatkozik 14 évvel - a régióban hasonló képet fest Lengyelország és Csehország is -, míg a legkisebb Olaszországban, 4 évvel.

 

 

A statisztikusok hangsúlyozzák, hogy az alacsonyabb várható élettartam - és az ezzel párhuzamosan jelentkező rosszabb egészségi állapot - nem csak az egyéneknek, de a teljes gazdaságnak veszteséget jelent. Elég csak a humánerőforrás gyengébb minőségére, az alacsonyabb keresetekre, a kisebb befizetett adókra és a potenciálistól elmaradó termelékenységre és gazdasági növekedésre gondolni.

Az egyének tanulással és ezzel párhuzamosan javuló jövedelmi és egészségi kilátásokkal javíthatnak a helyzetükön, de az államok is jelentős növekedési tartalékokat szabadíthatnának fel, ha javítanák a lakosság egészségügyi állapotát. Ezt elsősorban az egészségügyi ellátás minőségének és hozzáférhetőségének javításával, élelmezési támogatásokkal és programokkal valamint az oktatás fejlesztésével érhetnék el.


Az eredeti elemzés itt érhető el.