Pénzügyi területen dolgozó értékesítők személyiségvizsgálata
2019. jún. 4., kedd, 13.14.01Juhász István
doktorjelölt, Miskolci Egyetem Vállalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori
Iskola,
tanársegéd, Eszterházy Károly Egyetem Gazdaságtudományi Intézet
Közgazdaságtan Tanszék, Eger

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2019/2. (p. 175-190.)Összefoglaló: Kutatásom célja annak vizsgálata volt, hogy bemutassam, vajon van-e eltérés a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban dolgozó üzletkötők személyisége és az "€žátlag" magyar állampolgár személyisége között? A kérdés megválaszolásához a rövidített Kaliforniai Pszichológiai Kérdőív 21 dimenzióját használtam segítségül. Az 1000 fős minta tagjai a bankokban, biztosítókban, lakás-takarékpénztárakban, pénzügyi tanácsadóknál, valamint faktorcégeknél, lízingcégeknél, takarékszövetkezeteknél és tőzsdei vállalatoknál tevékenykedő értékesítők köréből kerültek ki. Az egymintás t-próba nemenkénti bontásban történő alkalmazásának eredményeként megállapítható, hogy míg a mintát alkotó nőknél a Státus elérésére való képesség, az Énerő, a Jó benyomás keltése, valamint a Közösségiség esetében elért eredmények, addig a férfiaknál a Státus elérésére való képesség, valamint a Pszichológiai érzék esetében elért eredmények statisztikailag igazolható mértékben nem térnek el a standard értékektől, az összes többinél azonban igen. Tehát a 21 személyiségdimenzió többségében van eltérés a vizsgált minta és a standard értékek között, ezeknek az eltéréseknek a meglétét érdemes megvizsgálni a pénzintézetek emberi erőforrásokkal való gazdálkodása, legfőképpen azok kiválasztása terén.

Kulcsszavak: értékesítők, kiválasztás, pénzügy, személyiségdimenziók

JEL-kódok: G21, G22, G41, M51Töltse le a teljes cikket!