A biztosítási fogyasztóvédelmi szemlélet evolúciója Magyarországon
2019. jún. 4., kedd, 13:19:01Banyár József
PhD, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Turi Petra
PhD-hallgató, ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola,
jogi vezető, LL.M., CherryHUB BSC Kft.

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2019/2. (p. 191-209.)Összefoglaló: A pénzügyi piacok fejlődése, a technika által lehetővé tett innovációk gyakran járnak újfajta veszélyekkel, problémákkal. A fogyasztók sokszor érzik úgy, hogy előnytelen szerződést kötöttek és az inkább csak a szolgáltatónak érte meg. Emiatt egyre fontosabbá válik a pénzügyi, s benne a biztosítási fogyasztóvédelem. Magyarország azok közé az országok közé tartozik, amelyek nem elégedtek meg a nemzetközi trendek, megoldások követésével, hanem önállóan, sokszor más országokat megelőzve vezettek be biztosítási és pénzügyi fogyasztóvédelmi megoldásokat. Meggyőződésünk ezért, hogy azok tanulmányozása más országoknak is érdekes lehet. Az egyes megoldásokat általában nem a tankönyvekből merítették a szabályozók, és nem is mindig törekedtek arra, hogy általános elméleti kontextusba helyezzék azokat. Utólagosan ugyanakkor azt látjuk, hogy a magyar biztosítási fogyasztóvédelmi megoldásoknak felfedhető egyfajta elvi, elméleti evolúciója. Ebben a cikkben ezt az evolúciót próbáljuk meg felfejteni a konkrét megoldások apropóján. Bár amit írunk, az utólagos konstrukció, mégis, a továbblépéshez nélkülözhetetlennek tartjuk ezt az elméleti reflexiót, illetve azt, hogy megpróbáljunk a magyar biztosítási fogyasztóvédelemnek egyfajta elméleti alapot adni, amelyhez az eddigi gyakorlati megoldások jó muníciót adnak. Ennek alapján próbáljuk felderíteni, hogy merre lehetne az eddigi jó alapokon továbblépni.

Kulcsszavak: pénzügyi fogyasztóvédelem, biztosítás, szabályozás

JEL-kód: D11, D12, D18, G18, G22, G41Töltse le a teljes cikket!