Nemzetközi korrupciós rangsorok tudományos megbízhatósága
2019. szept. 17., kedd, 09.58.01Németh Erzsébet
egyetemi tanár, Metropolitan Egyetem,
igazgató, Állami Számvevőszék

Vargha Bálint Tamás
jogi elemző, Állami Számvevőszék

Pályi Katalin Ágnes
elemző, Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2019/3. (p. 321-337.)Összefoglaló: A korrupció - rejtőzködő természetéből fakadóan - nehezen mérhető. A módszertanilag nem kellőképpen megalapozott mérések és az így kialakított rangsorok azonban legalább olyan gazdasági kockázatot jelentenek, mint maga a korrupció. Jelen tanulmány célja, hogy a dokumentumelemzés módszerét alkalmazva, a szakirodalom áttekintését követően megvizsgálja a legismertebb korrupciós percepciós index számításának módszertani megfelelőségét. A korrupciós mérésekkel szemben a nemzetközi szakirodalomban megfogalmazott legfontosabb kritikák is rávilágítanak arra, hogy a legtöbb esetben nem biztosított a korrupciós méréseket kibocsátó szervezetek függetlensége, a felhasznált adatforrások és az alkalmazott módszertan transzparenciája. Mindezekből következően, valamint a válaszadói csoport nem megfelelő összeállítása, az adatforrások összesítésének hiányosságai miatt - módszertani megalapozottság hiányában - az eredmények nem alkalmasak az egyes országok összehasonlítására, tudományos következtetések levonására, de még olyan diagnózist sem állítanak fel a vizsgált jelenséggel kapcsolatban, amely hatékony eszközként szolgálhatna a megfelelő szakpolitikai döntések meghozatalához.

Kulcsszavak: korrupció, percepció, rangsor, mérés, módszertan, minta

JEL-kódok: D73, Z18, C18

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2019_3_1Töltse le a teljes cikket!