Az MTA IX. osztály hazai listás folyóiratai a nemzetközi folyóirat-minősítési követelmények tükrében
2019. szept. 17., kedd, 10:15:01Sasvári Péter
PhD, intézetvezető egyetemi docens,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Urbanovics Anna
hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2019/3. (p. 371-394.)Összefoglaló: A Publish or Perish jelensége miatt növekvő publikációs nyomás nehezedik a kutatók vállára, azonban a közölt eredmények mindössze 20 százaléka szerzi a hivatkozások 80 százalékát a Garfield-elv szerint. A releváns közleményeket a Scopus és Web of Science nemzetközi katalogizáló adatbázisok igyekeznek tömöríteni. Ebben a közegben való érvényesülés érdekében a magyar lapoknak is felvételt kell szerezniük ezekbe a katalogizáló adatbázisokba. Jelen tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia IX. osztálya hazai listás folyóiratainak elemzését tűzi ki célul a nemzetközi követelményrendszerek tükrében. Elemzésünk leíró statisztikai eszközökkel térképezi fel a folyóiratok legjelentősebb mutatóit. Eredményeink mutatják, hogy a lapok 4/5-e rendelkezik saját weboldallal, fele képes időben megjelenni, ötöde tüntetett fel archiválási politikát, tizede rendelkezik etikai kódexszel. A legutolsó szám óta átlagosan 42 hónap telt el. Ezen mutatók függenek a minőségi kategóriáktól is, ahogy szignifikáns kapcsolat van az egyes kategóriák közleményszáma és egy közleményre jutó hivatkozási száma között is.

Kulcsszavak: MTA IX. osztály, folyóirat-minősítés, tudománymetria, Scopus, Web of Science

JEL-kódok: A20, A23, O31, O35, O38

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2019_3_4Töltse le a teljes cikket!