2011. June 07. 15:22

How did we get here, and where does this road lead?

Review of three books on economic policyLászló Muraközy (ed.)
Válságban és válság nélkül. A gazdaságpolitika rétegei (In crisis and without crisis. Layers of economic policy)
(Akadémiai, 2010)

László Andor
Eltévedt éllovas. Siker és kudarc a rendszerváltó gazdaságpolitikában (The lost leader. Success and failure in the economic policy of the regime change)
(Napvilág, 2010)

Károly Tardos
Felzárkózás vagy lemaradás. Beszélgetés a magyar gazdaságpolitika elmúlt húsz évéről (Catching up or lagging behind. Conversations on the last twenty years of Hungarian economic policy)
(Gondolat, 2010)

Author(s):

Ákos Péter Bod
University Professor, Head of Department, Director of the Institute of Economics

Published in: Public Finance Quarterly 2011/2 (p. 271-280.)


Download full text here