2022. március 04. 14:00

Érdemes a tanárok pénzügyi tudatosságára és motivációjára építve alakítani a tanterveket és a követelményrendszert – erre a következtetésre jutott az Állami Számvevőszék kutatása. A kutatás széleskörű szakmai együttműködés keretében mérte fel a különböző szakokon és szinteken tan...

2022. március 01. 10:00

Februárban megjelent a Pénzügyi Szemle 2022-es első különszáma, melynek fókuszában a belső kontrollrendszer és a vezetéstudomány állnak. A hónap során számos ÁSZ-elemzés jelent meg, melyek a munkaerőpiac várható változásait, a hazai pénzügyi tudatosság fejlesztésében 2016 óta tör...

2022. február 25. 11:30

Az utóbbi időben a munkaerőpiac világszerte látványos átalakuláson ment keresztül. A változás eredményeként a munkaerő kereslet és a kínálat is a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek irányába rendeződött át. A technológiai fejlődésnek köszönhetően lehetőség van a termelő ágaz...

2022. február 22. 10:00

Az Állami Számvevőszék a most lezárult ellenőrzése keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a kisadókkal – kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA) - kapcsolatos tevékenységének szabályozottságát, valamint feladatellátása megfelelőségét vizsgálta....

2022. február 17. 13:00

Az elemzés célja a napjainkban tapasztalható uniós integrációs folyamatok, az unió föderális működési jellegének, az erősödő „lopakodó” uniós hatáskörbővítés jelenségének, közpénzügyi kihatásának bemutatása a tagállami hatáskörökre, és a gazdasági, valamint közpénzügyi kockázatok...

2022. február 17. 9:30

Az Állami Számvevőszék most nyilvánosságra hozott monitoring elemzése az államadósság-mutató 2021. évi alakulására hatást gyakorló tényezőket, valamint a makrogazdasági és költségvetési folyamatokat értékelte. Az Állami Számvevőszék elemzői arra a fő következtetésre jutottak, hog...

2022. február 07. 7:00

Tanulmányunkban a magyar egészségügyben kiemelt szerepet betöltő, fekvőbeteg-ellátást nyújtó kórházak relatív hatékonyságának vizsgálatára vállalkozunk. A Magyar Nemzeti Bank 2020-as évi Versenyképességi Jelentése alapján a magyar egészségügyi rendszer számos tartalékkal rendelke...

2022. január 31. 17:00

Január hónapban megjelent a Pénzügyi Szemle legújabb különszáma, melynek fókusza a teljesítmény és annak mérése a közszférában. Emellett bemutattuk az ÁSZ elemzéseit, melyek az államadósság finanszírozásásának lehetőségeit, a költségvetési rugalmasság szabályozását, továbbá az id...