2022. október 13. 10:00

A gazdasági, a társadalmi, a pénzügyi és a környezeti fenntarthatósági szempontok megjelenése a Magyar Nemzeti Bank gyakorlatában

A fenntarthatóság napjaink egyik megkerülhetetlen fogalma, amely az élet gyakorlatilag minden területét érinti, így elkerülhetetlen, hogy annak szempontjai a közgazdasági gondolkodásban és a gazdasági döntéshozatalban is érvényesüljenek. A gazdasági, a társadalmi, a pénzügyi és a környezeti fenntarthatóság alapjaiban határozzák meg a gazdasági rendszer működését, amiből adódóan az új jövőképek által irányított felzárkózásokat is már csak a fenntarthatósági gondolat köré lehet szervezni. A fenntarthatóság terén zajló gondolati forradalom mára a jegybankokat is elérte, a Magyar Nemzeti Bank pedig az elsők között tett érdemi lépéseket a környezeti fenntarthatósági szempontok integrálására a bank működésébe.  (Pénzügyi Szemle 2022/3.)

Matolcsy György

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke legújabb tanulmányában a fenntarthatóság ­­gazdasági, társadalmi, pénzügyi és környezeti szempontjait, illetve ezek hatását mutatja be a gazdasági rendszer egészének működésére, valamint ismerteti a környezeti fenntarthatósági szempontok megjelenését a Magyar Nemzeti Bank gyakorlatában, ideértve a felügyeleti, a tartalékkezelési, a monetáris politikai, a fedezetkezelési, valamint az adattételi intézkedéseket is. 

Az MNB elnöke a gazdasági fenntarthatóság kapcsán kifejti, hogy a kulcstényező ezen a területen a hatékonyság és a termelékenység, vagyis hogy egységnyi erőforrás felhasználásával mennyi érték állítható elő. A technológiai haladás és a termelékenység bővülése fontos szerepet játszik a fenntartható növekedésben, éppen ezért nélkülözhetetlen a hazai vállalatok termelékenységének növelése, ezzel együtt pedig a nagyvállalatok és a kkv-k közötti termelékenységi rés csökkentése. 

A társadalmi fenntarthatóság kapcsán a szerző hazánk kedvezőtlen demográfiai folyamatait mutatja be, hangsúlyozva a jelenlegi 1,6 körüli termékenységi rátában, az EU-átlaghoz mérten alacsony munkatermelékenységben, továbbá a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának EU-átlagon aluli értékében rejlő hosszú távú kockázatokat. 

MGY_belso


A pénzügyi fenntarthatósággal kapcsolatban a szerző rámutat, hogy enélkül nem valósulhat meg hazánk sikeres felzárkózása. A versenyképes és a hatékony bankrendszer, mint alappillér mellett a tőkepiac, a FinTech finanszírozás és az intézményi befektetők szerepe is kulcstényező a fenntartható gazdasági ciklusokon átívelő stabil finanszírozásban és növekedésben. A jegybank elnöke kiemeli, hogy a pénzügyi szektorban pozitív folyamatokat láthattunk 2010 után.

Matolcsy György a környezeti fenntarthatóság kapcsán arra mutat rá, hogy zöld és körforgásos gazdasági átállás nélkül nem képzelhető el fenntartható felzárkózás, ezért kiemelten fontos, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásainkat ne kizsákmányoljuk, hanem azokkal hatékonyan és takarékosan gazdálkodjunk. Hazánk ugyan az ökológiai egyenleg alapján deficittel rendelkezik, vannak azonban optimizmusra okot adó folyamatok, mint például a hulladék újrahasznosításában elért eredmények vagy a bővülő napenergia-kapacitás. 

A szerző ismerteti, hogy a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi szinten is az elsők között kezdett el foglalkozni a környezeti fenntarthatóság kérdésével, amit célzott intézkedések formájában határozott tettek is követtek az elmúlt három évben. A tanulmány bemutatja a 2019-ben életre hívott Zöld Program eredményeit, az Olvasók figyelmébe ajánlja az MNB Zöld Pénzügyi Jelentését, illetve rávilágít az MNB által 2019-ben elindított „zöld” kötvényportfólió fontosságára is. 

Az elmúlt évben a zöld célok a jegybanktörvényben és a monetáris politikában is megjelentek, így az MNB-nek ma már nem csupán lehetősége, de kötelezettsége is cselekedni a zöld fordulat megvalósítása érdekében. Ennek az úttörő jegybanki szemléletmódnak az alapjait a Zöld jegybanki eszköztár-stratégia fektette le, melynek gyakorlati megvalósítása két úttörő kezdeményezés, az NHP Zöld Otthon Program és a Zöld Jelzáloglevél-vásárlási Program elindításával kezdődött el. 

A tanulmány zárásaként Matolcsy György hangsúlyozza, hogy az MNB a fenntartható alapokra építő zöld jegybanki fordulat alapjait lefektette, a célzott jegybanki programok és kezdeményezések pedig csak az első lépéseket jelentik egy hosszú útnak. Az MNB ugyanis küldetésének tekinti, hogy a jegybankok között is élen járva és példát mutatva legyen aktív részese az alacsony karbonkibocsátású gazdaságba való átmenetnek. Ezt szem előtt tartva pedig a jövőben is kiemelt prioritásként kezeli, hogy szerepet vállaljon a klímavédelem terén, ily módon hozzájárulva környezeti értékeink megőrzéséhez, valamint Magyarország fenntartható gazdasági felzárkózásához.Matolcsy György a Magyar Nemzeti Bank elnöke

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.