2021. június 16. 11:00

Felsőoktatás a Változások Tükrében - ÁSZ elemzés a Magyar Akkreditációs Szemlében

A Magyar Akkreditációs Szemle legújabb számában megjelent prof. dr. Németh Erzsébet, az Állami Számvevőszék igazgatójának és Vida Cecília, az Állami Számvevőszék projektvezetőjének „Felsőoktatás a változások tükrében – verseny, minőség, teljesítmény” című közös cikke.


A Magyar Felősoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) és az Állami Számvevőszék (ÁSZ) együttműködése keretében, magyar és angol nyelven egyaránt megjelenő írás összefoglalja az ÁSZ 2021-ben megjelent „Felsőoktatás a változások tükrében – verseny, minőség, teljesítmény” című elemzését, amelynek fókuszában a hazai felsőoktatásban 2012 óta tartó változások bemutatása, a versenyképesség, valamint az oktatás minőségének javítására tett intézkedések áttekintése és értékelése állt.

Az Állami Számvevőszék egyik kiemelt célja, hogy az elemzésében megállapított kutatási eredmények és következtetések minél szélesebb olvasóközönséghez eljussanak, így sikerként értékelhető a MAB, mint a hazai felsőoktatás egyik legfontosabb szakmai intézményének hivatalos folyóiratában való megjelenés.

 

abra_magyar_1


A Magyar Akkreditációs Szemle olvasói megismerhetik az ÁSZ elemzés célkitűzését, amely a felsőoktatási stratégiában meghatározott „verseny, minőség, teljesítmény és siker” relevanciájának azonosítása a felsőoktatási rendszer teljesítményének vizsgálata alapján. Az írás ezen kívül tömören bemutatja a felsőoktatás oktatásfejlesztésének középtávú stratégiai teljesítménymutatóit, a kiinduló értékeket, az elért változásokat, valamint a jövőbeni célkitűzéseket. Az ÁSZ szakértői összefoglalóan megállapítják, hogy:

  • a célkitűzések megvalósítását támogatták a szabályozásban bekövetkezett változások, valamint a minőségirányított ágazati működés megteremtése érdekében hozott intézkedések,
  • a képzések szerkezete oktatáspolitikai céloknak megfelelően alakult,
  • a felsőoktatás képzési szerkezetének munkaerő-piaci igényekhez való igazítása megvalósult, valamint
  • az egyetemek regionális szerepe erősödött.

Emellett a szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy a lemorzsolódás és a tanulmányi idő meghosszabbodása jelentős többletköltséget és mentális terhet jelent nemzetgazdasági és egyéni szinten egyaránt. A lemorzsolódás okai sokrétűek lehetnek, ezek vizsgálata elengedhetetlen a szakszerű és hatékony beavatkozás megtervezéséhez. 

A magyar diplomák értékesek. A megszerzett diploma stabil munkaerő-piaci pozíciót biztosít, a hazai diplomás bértöbblet az egyik legmagasabb az uniós tagállamok között, jelentős különbségek vannak azonban a diplomás munkakörben való foglalkoztatottság és a diplomás bértöbblet tekintetében. Ez is azt mutatja, hogy felsőoktatásra fordított közpénz-felhasználás hatékonyságának fokozása érdekében szükséges a bemeneti és a kimeneti tudásszint, az eredményesség mérése, minőségbiztosítása. 

 


A cikk továbbá tartalmazza a teljes elemzés elérési útvonalát, így az érdeklődök az ÁSZ teljes kutatását is megismerhetik ennek nyomán.

A cikk megjelenésén túl a két intézmény együttműködésében prof. dr. Németh Erzsébet igazgató a MAB által szervezett „A felsőoktatási minőségi kihívásai és lehetőségei” című online webinárium keretében beszámolt a szakma képviselőinek a kutatás eredményeiről, a magyar felsőoktatás aktuális helyzetéről, jövőbeni kihívásairól, valamint válaszolhatott a felmerülő szakmai kérdésekre is.