2022. május 24. 7:00

Tulajdonositőke-alapú közösségi finanszírozás

A jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy az összegyűjtött források nagyságát, valamint a Crowdcubeplatformon keresztül történő tulajdonositőke-alapú közösségi finanszírozás sikerét vagy sikertelenségét milyen tényezők befolyásolják. Vizsgálatunkhoz Pearson-féle korrelációt és többszörös regreszsziót használtunk. A statisztikai szignifikancia miatt a regressziós modell jó illeszkedésnek bizonyult. A tanulmány megállapította, hogy a tőkealapú közösségi finanszírozási kampányok kimenetelét a befektetők száma, a célösszeg, valamint a cég befektetés előtti értéke erősen és pozitívan befolyásolja. További befolyásoló tényezőként a tulajdonrész (tőke), a részvényár-információk megjelenítése és a közösségi média jelenléte említhető. A közösségi finanszírozással kapcsolatos előzmény (korábbi részvétel) ugyanakkor a kampányok sikeréhez negatívan kapcsolódott. A tanulmány egyedisége azon vállalkozók (alapítók) és befektetők számára fog segítséget jelenteni, akik sikeres tőkealapú közösségi finanszírozási kampányokat kívánnak folytatni, illetve támogatni az Egyesült Királyságban és a világ más részein. A tanulmány ugyanakkor ajánlást fogalmaz meg más országok és földrészek tőkealapú közösségi finanszírozási platformjainak további vizsgálatára is. (Pénzügyi Szemle 2022/1.)

Virginia Kirigo Wachira - Esther Wanjiru Wachira

A tőkealapú közösségi finanszírozási kampányok sikertényezőinek bőséges szakirodalmi felsorolása ellenére a lista koránt sem végleges. A jelen tanulmány ehhez a kutatási területhez kíván hozzájárulni azt vizsgálva, hogy az összegyűjtött források nagyságát, és ezáltal a tőkealapú közösségi finanszírozás sikerét vagy sikertelenségét milyen tényezők befolyásolják. Tanulmányunkban megállapítottuk, hogy a tulajdonositőke-alapú közösségi finanszírozási kampányok kimenetelét a befolyt összegen keresztül a befektetők száma, a célösszeg, valamint a cég befektetés előtti értéke erősen és pozitívan befolyásolja. A kampányok sikerére a befolyt összegen keresztül ható további tényezők a tőkerész, a részvényár-információk közzététele és a közösségi média jelenlét. Érdekes módon a közösségi finanszírozással kapcsolatos előzmény (korábbi részvétel) ugyanakkor a kampányok sikeréhez negatívan kapcsolódott.

A jelen tanulmány megállapításai a tőkealapú közösségi finanszírozással kapcsolatos egyre bővülő szakirodalom értékét növelik. A tanulmány egyedisége azon vállalkozók (alapítók) és befektetők számára fog segítséget jelenteni, akik sikeres tőkealapú közösségi finanszírozási kampányokat kívánnak folytatni, illetve támogatni az Egyesült Királyságban és a világ más részein. Következésképpen, mivel ez a finanszírozási mód még mindig új, egyre növekvő és fejlődő területnek számít, a tanulmány további kutatásokat javasol más országok és földrészek tulajdonositőke-alapú közösségi finanszírozási platformjainak bevonásával.Virginia Kirigo Wachira a Meru University of Science and Technology tanársegéde, Esther Wanjiru Wachira a Pécsi Tudományegyetem PhD-hallgatója

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.