Havi Összefoglaló

Ez történt 2018 áprilisában

2018. április 29. 22:44:38
Áprilisban megjelent a Pénzügyi Szemle legújabb száma, melynek tanulmányai a pénzügyi konszolidáció, a versenyképesség, vagy a részvénypiaci kockázatok témaköreibe engednek betekintést. Ezen túl a hónap során bemutattunk egy érdekes elemzést a köztulajdonú gazdasági társaságok integritás helyzetéről, valamint az aktivitási ráta alakulásáról, továbbá beszámoltunk a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottságának éves üléséről.


Ivanyos János - Pulay Gyula: Mi jellemzi a köztulajdonú gazdasági társaságok integritásának helyzetét?
Összevont felmérést készített az Állami Számvevőszék az állami és önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok korrupciós kockázatairól és integritási helyzetéről. Az ÁSZ kérdőíves kutatása, amelyben 752 gazdasági társaság vett részt, számos kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, többek között rávilágít: a jogszabályban nem kötelezően előírt, de az integritási szempontból fontos úgynevezett lágy kontrollokat viszonylag kevés társaság alkalmazza. A kisméretű, gyenge kontrollal rendelkező társaságok magas száma pedig komoly integritási kockázatot jelent.

Kádár Kriszta - Pulay Gyula: Megjelent az ÁSZ elemzése az aktivitási ráta alakulásáról
Jelentősen javultak a munkaerő-piaci mutatók 2006 és 2016 között Magyarországon. 10 év alatt a foglalkoztatottak száma 10,7%-kal emelkedett, a munkanélkülieké ugyanakkor 26,3%-kal csökkent, a gazdaságilag aktívak száma pedig csaknem 350 ezer fővel nőtt a 15-74 éves korú népesség körében - áll az Állami Számvevőszék friss elemzésében, melyet az aktivitási ráta, a foglalkoztatottság és munkanélküliség 2006 és 2016 közötti alakulásáról készített. Az ÁSZ elemzése kiemeli: a gazdasági aktivitás növekedése közvetett módon hozzájárult a GDP-arányos bruttó államadósság csökkentéséhez is.

Stabilitás és növekedés - elfogadták a Pénzügyi Szemle beszámolóját
Megtartotta éves ülését a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottsága. Az ülésen a grémium elfogadta a szerkesztőség és a felelős szerkesztő által előterjesztett beszámolót. Kiemelte: az elmúlt évek munkájának köszönhetően a lap működtetésének színvonala stabil, a 2017. év legfontosabb eredménye a nemzetközi hivatkozásokba történt áttörés volt. A szerkesztőbizottság az ülés keretében meghatározta a 2018-as év fókusztémáit is. A Pénzügyi Szemle ennek megfelelően a közérdeklődés és a legújabb közgazdasági trendek homlokterében álló olyan kérdések dolgoz majd fel, mint például a gazdasági szuverenitás és a világgazdasági kohézió, a migráció gazdasági, társadalmi, demográfiai hatásai, vagy a gazdasági folyamatok teljesítményének mérhetőségi dilemmái.

Tanulmányok a Pénzügyi Szemléből

Fókuszban a pénzügyi konszolidáció - Megjelent az új Pénzügyi Szemle
Az új lapszám a pénzügyi konszolidációt helyezi fókuszába. A téma iránt érdeklődők megtudhatják, hogy hogyan alakultak a tőke- és munkajövedelmek, valamint a gazdasági növekedés az USA-ban, továbbá hogy milyen kapcsolat figyelhető meg a fiskális konszolidáció és az államadósság között, valamint hogy mi jellemzi a fiatal felnőttek pénzügyi kultúráját Magyarországon. Ezen túl továbbá négy tanulmány várja az Olvasókat, melyek a versenyképesség, a részvénypiaci kockázatok, a neoliberalizmus, mint politikai program, valamint a magyar gazdaságtörténetben előforduló lehetetlenségi trilemmák témakörébe engednek betekintést.

Magas István: A gazdasági növekedés, a tőke- és munkajövedelmek alakulása az USA-ban (1988-2016)
Az elmúlt másfél évben kialakult jelentős politikai átrendeződések mind az USA-ban, mind Európában, valamint a stabilizálódott világgazdasági folyamatok újra aktuálissá tették a kérdést, hogy mennyire tekinthetjük a legfőbb Piketty-tézist, az (r>g) kifejezést megbízhatónak a jövőbeli növekedési és termelési tényezők közötti jövedelemelosztási folyamatok előrejelzése szempontjából. E kérdést Piketty saját magának is újra feltette világhírű könyvének angol nyelvű kiadását követően (Piketty, 2015). Úgy találta, hogy számos bizonytalanság övezi az eredeti tézisében foglalt állítását. Ehhez, a módosított Piketty-tézishez kínál empirikus adalékokat a tanulmány, amely áttekinti az eredeti elméleti kiindulópontokat, majd az amerikai privátszektor 1988-2016 közötti növekedési, termelékenységi és tényezőjövedelmi dinamikáját elemzi.

Marton Ádám: A fiskális konszolidáció és az államadósság kapcsolata
Napjaink világgazdasági környezete "kegyes" állapotként jellemezhető. A nullaközeli kamatlábak és a globális likviditásbőség által létrehozott makrogazdasági feltételrendszer lehetővé teszi a magas államadóssági pozíciók piaci viszonyok közötti finanszírozhatóságát is. Az államadósság mihamarabbi csökkentése mindazonáltal szükségszerű és elengedhetetlen gazdaságpolitikai intézkedés. A tanulmány a fiskális konszolidáció adósságcsökkentésben betöltött szerepét vizsgálja.