Havi Összefoglaló

Ez történt 2018 augusztusában

2018. augusztus 31. 14:49:01
Augusztusban további négy tanulmányt mutattunk be a Pénzügyi Szemle legfrissebb számából, melyek a 2010 utáni adóreform eredményeit, a közszféra intézményeinek korrupciós kockázatait, az önkormányzati vállalkozások hitelképességét és a társaságiadó-kulcs csökkenésének hatásait vizsgálták meg részletesen. Ezen túl interjút készítettünk Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdászával a magyar adóreformról és bemutattuk az ÁSZ elemzését, melyben a 2018. első félévi költségvetési folyamatokat értékelte.


Parragh Bianka - Palotai Dániel: Az ösztönző adórendszer felé
A sikeres gazdasági felzárkózás elérésének kulcsfontosságú alapfeltételét, mint az állam és a magánszektor minél több területen megvalósuló kooperációját a 2010 utáni magyarországi adóreform és a 2016-tól megvalósuló adóigazgatási reform tükrében elemzi a cikk. Az írás alapjául szolgáló, a Pénzügyi Szemlében publikált tanulmányban Parragh Bianka, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja és Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója és főközgazdásza egyebek közt arra mutat rá, hogy az ösztönző adórendszer elérése érdekében 2010 óta hozott intézkedések egyaránt hozzájárultak az állam és a magánszektor hatékony működéséhez, gazdasági, illetve társadalmi célokat is szolgálva.

Palotai Dániel: Az adóreform folytatásával az adórendszer versenyképessége is tovább növelhető
A hazai adórendszer 2010 utáni növekedésbarát átalakítása döntő eredményeket hozott úgy, mint a munkavállalás és a többletteljesítmény ösztönzése, a költségvetési pozíció fenntartható stabilizálása vagy a demográfiai folyamatok javítása. Az adórendszert és az adóigazgatást is érintő reformokat követően célzott intézkedések biztosíthatják az adórendszer versenyképességének további növelését - egyebek közt erre hívta fel a figyelmet Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdásza, akivel azután készítettünk interjút, hogy a Pénzügyi Szemlében megjelent "Az ösztönző adórendszer felé" című társszerzőként jegyzett tanulmánya. Palotai Dániel a gazdasági és társadalmi célokat is szolgáló adórendszeri átalakítások és azok eredményeinek értékelése mellett kitért arra is, hogy az adórendszer miképp állítható még inkább a fenntartható felzárkózás szolgálatába, mely nemzetközi példák hazai adaptálása lenne megfontolandó, a technológiai forradalom milyen változásokat hozhat a magyar adóigazgatásban, valamint, hogy a gazdaság fehérítése milyen tartalékokat szabadított fel és szabadíthat fel még a jövőben.

Tanulmányok a Pénzügyi Szemléből

Németh Erzsébet - Martus Bettina - Vargha Bálint Tamás: Közszolgáltatások integritáskockázatai és -kontrolljai
Az Állami Számvevőszék 2017-ben hetedik alkalommal végezte el a közszféra intézményeinek korrupciós kockázatait, illetve a korrupció ellen védelmet biztosító kontrollok kiépítettségét értékelő integritásfelmérését. A kutatáshoz 3346 szervezet szolgáltatott adatot. Jelen tanulmány a közszolgáltatások integritási helyzetét vizsgálja.

Zéman Zoltán - Hegedűs Szilárd - Molnár Petronella: Az önkormányzati vállalkozások hitelképességének vizsgálata credit scoring módszerrel
A tanulmányban a szerzők egy modellezett scoring rendszer segítségével vizsgálják meg az önkormányzati vállalkozások hitelképességét, egy az önkormányzati cégekre adaptált scorecard alapú credit scoring módszer segítségével. A scoring rendszer objektív tényezőkön alapuló vizsgálata kiterjed a vállalatok működésének összes területére, így átfogja azok gazdálkodását. A vizsgálat időtávja 2013-2016 közötti időintervallumot öleli fel.

Czékus Ábel: A társaságiadó-kulcs csökkenésének hatásai az EU-tagállamok állami támogatási gyakorlatára (2000-2015)
A tanulmány az Európai Unió tagállamainak 2000 utáni állami támogatási és társasági adózási trendjeit elemzi. Az eredmények az általános felfogástól eltérően egyrészt azt mutatják, hogy a nominális társaságiadó-kulcsok és a GDP-arányos állami támogatások folyamatos csökkenése mellett a tényleges adóterhelés esetenként növekedett, másrészt pedig az északi tagállamok magas újraosztási rátája az állami támogatásokban is megjelenik.

ÁSZ-elemzés a költségvetési folyamatokról

A 2018. első félévi költségvetési folyamatokat értékelte az ÁSZ
Kedvezően alakultak a 2018. első félévi makrogazdasági folyamatok, kockázatot jelent ugyanakkor az európai uniós források beérkezésének elhúzódása, valamint a költségvetési szervek kiadásainak túlteljesülése - többek között ezekre a következtetésekre jutott az Állami Számvevőszék az év első hat hónapjának költségvetési folyamatait értékelő elemzésében. A Költségvetési Tanács félévente véleményt nyilvánít a központi költségvetésről szóló törvény végrehajtásának helyzetéről és az államadósság várható alakulásáról. E feladata ellátását az Állami Számvevőszék minden évben elemzés elkészítésével és rendelkezésre bocsátásával támogatja.