Havi Összefoglaló

Ez történt 2018 júniusában

2018. június 30. 09:07:26
Júniusban bemutattunk egy tanulmányt a magyar gazdaságtörténetben előforduló lehetetlenségi trilemmákról, egy reformjavaslatot a magyar nyugdíjrendszerre vonatkozóan, az ÁSZ makrogazdasági és költségvetési folyamatokat vizsgáló elemzését, továbbá az Európai Unió jelentésére támaszkodva megvizsgáltuk, hogy jól halad-e Magyarország a széles sávú internet kiépítésében.


Morvayné Bajai Zsuzsanna: Valódi nyugdíjreformot!
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer akkor optimális, ha mindenki a kockázatközösség tagja és mindenki számára kellő anyagi biztonságot, védelmet nyújt a jövedelem nélküli időszakokra, életszakaszokra. A társadalombiztosítás fenntartásához a járulékfizetőknek, mint korosztálynak az újratermelésére, azaz kellő számú gyermeknek járulékfizetővé való felnevelésére is szükség van. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer fenntartásához az aktív korú biztosítottak tehát nemcsak pénzben, hanem gyermekneveléssel is hozzájárulnak, amit azonban a jelenlegi nyugdíjrendszeri feltételek csak elégtelen mértékben vesznek figyelembe. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer és teljesítőképessége fenntarthatóságához a cikk javaslatokat tartalmaz a gyermeknevelési teljesítmény figyelembe vételére, mind a járulékfizetési kötelezettség mértékében, mind a nyugdíjösszeg egyéni megállapításában.

Kovács György - Varga Bence: Lehetetlenségi trilemmák előfordulása a magyar gazdaságtörténetben (1867-1938)
Tanulmányunkban annak bemutatására teszünk kísérletet, hogy milyen módon érvényesült a hazai gazdaságtörténet 1867-1938-ig terjedő, öt részre osztott időszakában a Schoenmaker-féle pénzügyi és a Mundell-Fleming-féle monetáris trilemma, azaz mikor, mely tényezők élveztek elsőbbséget más tényezőkkel szemben az egyes korszakokat tekintve. A tanulmányban választ keresünk arra is, hogy előfordult-e, és ha igen, akkor milyen területen átváltási (trade-off) hatás a két trilemma között, valamint, hogy az egyes trilemmákon belül milyen eltolódások figyelhetők meg.

Egymást erősítő makrogazdasági és költségvetési folyamatok - ÁSZ-elemzés 2017 második félévéről
Az Állami Számvevőszék elemzést készített 2017 második félévének költségvetési folyamatairól. Az elemzés rámutatott: a költségvetéssel szembeni jogszabályi követelmények teljesültek, mivel a GDP-arányos államadósság csökkent, az uniós módszertan szerint számított hiány pedig mindössze a GDP 2 százalékát tette ki. A költségvetési célok megvalósítását megalapozta, hogy a GDP a kormányzati prognózishoz közeli mértékben növekedett, a beruházások, az átlagkeresetek és a megtakarítások szintje pedig a vártnál is kedvezőbben alakult - hozzájárulva ahhoz, hogy az adóbevételek a tervezetthez nagyon közeli mértékben teljesüljenek. Az Európai Uniótól várt bevételek ugyanakkor elmaradtak a várakozásoktól, míg az uniós programok kiadásai emelkedtek, így - nagyrészt ennek hatására - a pénzforgalmi hiány több mint 800 milliárd forinttal meghaladta a tervezett mértéket.

EU 2020: Magyarország élen jár a széles sávú net kiépítésében
Az Európai Unió 2010-ben, az Európa 2020 stratégia keretében, hármas célkitűzést határozott meg a széles sávú internet szolgáltatás területén: 2013-ra valamennyi európai polgár számára váljon elérhetővé az alapvető széles sávú internetkapcsolat; 2020-ra valamennyi európai polgár részesüljön gyors széles sávú internetszolgáltatásban; továbbá 2020-ra az európai háztartások legalább 50 százaléka fizessen elő ultragyors széles sávú internet-szolgáltatásra. E célkitűzések megvalósulásának támogatásához az Unió egy sor szakpolitikai és szabályozási intézkedést hajtott végre, valamint a 2014-2020-as időszakra több különböző finanszírozási forrás és finanszírozási típus révén mintegy 15 milliárd eurót bocsátott a tagállamok rendelkezésére.