Havi Összefoglaló

Ez történt 2018 novemberében

2018. november 30. 11:10:04
Novemberben négy tanulmányt mutattunk be részletesen, melyek a munkajövedelmek adóterhelését vizsgálták a visegrádi térségben, továbbá a magyar 2016-2017-es áfaváltozások árhatásait, a szabályozás hatását a mikrohitelező szervezetek pénzügyi teljesítményére és az ügyfelek elérésére, valamint a közgazdaságtanban megfigyelhető horizontális tudományfejlődést elemezték.


Giday András - Mádi László: A munkajövedelem adóterhelése a visegrádi térségben
A tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen mutatóval elemezhető a munkajövedelmek adóterhelése. Következtetéseink szerint a mikroszintű elemzéseknél az OECD által kiszámolt kötelező elvonások aránya (Non-Tax Compulsory Payments), míg a makroszintű elemzésnél a munka teljes adóterhelése (az EU implicit tax rate on labour mutatója) használható erre a célra a legjobban. A számokból jól látható, hogy a visegrádi térségben a munka adóterhelése összességében alacsonyabb, mint az EU régebbi kontinentális országaiban.

Ván Bálint - Oláh Dániel: Szerepel-e az áfacsökkentés az étlapon?
A tanulmányban szintetikus kontrollmódszerrel vizsgáljuk a magyar 2016-2017-es áfaváltozások árhatásait. A szintetikus árindexeket más európai országok azonos fogyasztási kategóriáinak árindexeiből képezzük. A disznóhús és a csirkehús esetén közel teljes árhatást találunk, a friss tejnél és a tojásnál az árhatás csak részleges, míg az éttermi árakban egyáltalán nem jelent meg a 2016-2017-es magyarországi áfacsökkentés.

Waqas Amin - Fengming Qin - Abdul Rauf - Fayyaz Ahmad: A szabályozás hatása a mikrohitelező szervezetek pénzügyi teljesítményére és az ügyfelek elérésére
A tanulmány célul tűzi ki annak megállapítását, hogy a mikrohitelező szervezetek szabályozottsága milyen hatást gyakorol a szervezetek pénzügyi teljesítményére és az ügyfelek elérésére. Az eredmények 21 latin-amerikai ország 413 mikrohitelező szervezetének a 2005-2017 közötti időszakra vonatkozó adatain alapulnak.

Botos Katalin: Horizontális tudományfejlődés - Fenntarthatók-e a pénzügyi dogmák?
A tanulmány hangsúlyozza, hogy a közgazdaság-tudományban nem vertikális, hanem horizontális tudományfejlődésről beszélhetünk, azaz nem csak egy modell létezik, hanem különböző modellek vannak. A szerző szerint a közgazdaság újragondolása elkerülhetetlen, a közgazdaságtan oktatásában gyakorlatiasabb tanterveket kellene kidolgozni. Ahhoz, hogy magyarázatot tudjunk adni a gazdasági életben előforduló válságokra, fontos, hogy a monetáris intézmények működését is belevegyük a gazdasági modellekbe. Fontos a monetáris szabályok újragondolása. A szerző úgy gondolja, hogy vissza kellene térnünk a régi erkölcsökhöz, és etikusabbá kellene tennünk a közgazdaságtant.