Havi Összefoglaló

Ez történt 2018 októberében

2018. október 31. 08:01:01
A hónap során megjelent a Pénzügyi Szemle legújabb száma, amely a fenntarthatóság és a bizalom kérdéseivel foglalkozik részletesen. A témakör három tanulmányát részletesen is bemutattuk, melyek azt vizsgálják, hogy milyen hatása van a bizalomnak az állam működésére, hogy milyen jövő várhat a zöldkötvényekre, és hogy mely pénzügyi szolgáltatások minősülnek fenntarthatónak az EU-ban. Mindezek mellett két ÁSZ-elemzést ajánlottunk az Olvasók figyelmébe, melyek az önkormányzatoknál és az intézményeknél lefolytatott számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai alapján a belső ellenőrzések állapotáról, illetve a közszféra versenyképességre gyakorolt hatásáról adtak részletes képet.


Fenntarthatóság és bizalom - Megjelent az új Pénzügyi Szemle
A Pénzügyi Szemle legújabb száma a fenntarthatóságot és a bizalmat helyezi fókuszába, amely témakörrel négy tanulmány foglalkozik. Ezekből az Olvasó megtudhatja, hogy milyen hatása van a bizalomnak az állam működésére és fenntarthatóságára, hogy milyen jövő vár a fenntartható fejlődést támogató zöldkötvényekre, hogy milyen módon igyekszik az Európai Unió biztosítani a pénzügyi szolgáltatások fenntarthatóságát és hogy mit is takar a közgazdaságtan horizontális tudományfejlődése. Mindezeken túl további négy tanulmány foglalkozik olyan érdekes témákkal, mint például a szabályozás hatása a mikrohitelező szervezetek pénzügyi teljesítményére, a munkajövedelem adóterhelése a visegrádi térségben, a magyar 2016-2017-es áfaváltozások árhatásai, vagy a költség-haszon elemzés elméleti, módszertani kihívásainak vizsgálata.

Kis Norbert: A bizalom szerepe és hatása az állam működésére és fenntarthatóságára
Az elemzés a biztonság, a bizalom és a gazdaság közötti korreláció egyes elemeit a magyar kormányzás tapasztalatai alapján vizsgálja. Összefüggés van a biztonságérzet, a biztonsági kockázatok változása és a kormányzással kapcsolatos közbizalom között. Azok a kormányok, illetve társadalmak, amelyek tudják a biztonsági krízist kezelni, a biztonságérzetet erősíteni, sikeresek lesznek a közbizalom növelése területén is. Igazolható, hogy csak azok a kormányok lesznek eredményesek a gazdaságban, amelyek képesek a polgárok biztonságérzetét erősíteni. Ha a biztonsági teszten rosszul teljesít egy kormány, akkor minden más pozitív eredményétől függetlenül el fogja veszíteni a közbizalmat. A jövő kormányzásának sikerfaktora: az emberek biztonsága. Ezeket a tételeket a szerző statisztikai alapú elemzésekkel törekszik alátámasztani.

Mihálovits Zsolt - Tapaszti Attila: Zöldkötvény, a fenntartható fejlődést támogató pénzügyi instrumentum
A tanulmány a további piacbővülés korlátait és annak lehetséges feloldásait, a környezetvédelmi kockázatok egyediségét és internalizálásuk nehézségeit, a jegybankok lehetséges szerepét a zöldkötvény-piac fejlesztésében, valamint a globális cselekvés szükségszerűségének érveit vizsgálja. Ezek alapján kijelenthető, hogy a zöldkötvények jelentős globális elterjedése még várat ugyan magára, de mára mind a piaci szereplők, mind a szabályozó hatóságok felismerték a zöldkötvények szerepét a fenntartható gazdasági növekedés elősegítésében. Számos kezdeményezés indult a piac bővülését támogatandó, amelyek lassan általánosan elfogadott keretrendszerré érhetnek össze, amely megerősítheti a zöldkötvények önálló eszközosztály voltát.

Elekes Andrea: Fenntartható növekedés - fenntartható pénzügyi szolgáltatások az Európai Unióban
A cikk a gazdasági növekedés elméleteiből kiindulva a fenntartható növekedés fogalmának tisztázásán keresztül jut el az Európai Unió 2018 májusában megjelent, a pénzügyi szolgáltatások fenntarthatósági megközelítését célzó rendelettervezet ismertetéséig, illetve ad iránymutatást azon tevékenységeket illetően, amelyek a tervezet alapján fenntarthatónak minősülnek.

ÁSZ-elemzések

Elemzés a belső ellenőrzés állapotáról a 2016. évi számvevőszéki ellenőrzések tükrében
Az Állami Számvevőszék elemzés keretében értékelte az önkormányzatoknál és az intézményeknél lefolytatott számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai alapján a belső ellenőrzés kialakításával és működtetésével kapcsolatos tevékenységeket. Az elemzés rámutatott, hogy a törvényi előírás alapján kötelezően működtetett belső ellenőrzés nem tudja betölteni a funkcióját, mivel első védelmi vonalként nem biztosítja a feladatellátás, a működés szabályszerűségét. A terület fejlesztése érdekében az ÁSZ felvetést fogalmazott meg az Országgyűlésnek, mely ezt követően határozatban megbízta a Számvevőszéket, hogy erősítse ráhatását a költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységének feladatellátására.

Domokos László - Pulay Gyula: A közszféra hatása a versenyképességre
A cikk elsősorban a versenyképesség gazdasági fenntarthatóságával foglalkozik, azzal, hogy a kormányzati politika miként tudja kezelni a gazdasági növekedés sérülékenységének kockázatait. Ismerteti a magyar kormányzati intézkedéseket, de a mondanivaló illusztrálására a magyar adatok mellett azt is bemutatja, hogy a gazdasági növekedés és az egyensúly ismert mutatói miként alakultak a másik három visegrádi országban, illetve Romániában.