Havi Összefoglaló

Ez történt 2019 augusztusában

2019. augusztus 31. 08:00:01
Augusztusban négy érdekes tanulmányt mutattunk be részletesen, melyekből kiderült, hogy milyen szerep hárul a fejlesztési bankokra a Koreai Köztársaság gazdaságfejlesztési politikájában, hogy miben tér el az IMF és az ESM hitelezési tevékenysége, hogy milyen rendszerkockázati dimenziók vannak a magyar banki és biztosítási szektorban és hogy milyen meglepetéshatása van az S&P 500 indexben szereplő vállalatok negyedéves jelentéseinek.


Neszmélyi György Iván: A fejlesztési bankok szerepe a Koreai Köztársaság gazdaságfejlesztési politikájában
A tanulmány a Koreai Köztársaság gazdaságfejlesztési politikájába nyújt betekintést, azon belül is elsősorban a fejlesztési bankok tevékenységét, szerepét vizsgálja. A gazdaságfejlesztés sajátos és sikeres koreai útja az 1960-as évek kezdetétől jelentős mértékben épített a japán fejlesztő állam modelljére, amelynek egyik sajátos tényezője az állam (kormányzat) erős irányító szerepe. A koreai tapasztalatok, különösen a két legutóbbi válságból való gyors kilábalást lehetővé tévő módszerek magyar szemmel is tanulságosak lehetnek.

Kiss Gábor Dávid - Csiki Máté - Varga János Zoltán: Az IMF és az ESM összehasonlítása, az euróövezet kötvénypiaci felárainak példáján
A 2008-ban kezdődő globális pénzügyi turbulencia több európai uniós tagország esetében vezetett bank- és/vagy államadósság-válsághoz. Az Európai Unió nem rendelkezett dedikált eszközökkel a kialakult helyzet kezelésére, és világossá vált, hogy az IMF által nyújtott, illetve eseti kormányközi hitelek sem jelentenek kielégítő megoldást. Ez motiválta az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) felállítását. Jelen tanulmányban a szerzők összehasonlítják az IMF és az ESM hitelezési tevékenységét és annak intézményi hétterét, majd dinamikus panelregresszió alkalmazásával megvizsgálják havi kötvénypiaci adatokon, hogy miként befolyásolták a német benchmarkhoz mért hozamprémium változását az EFSF-ESM-források kiutalása.

Szüle Borbála: Rendszerkockázati dimenziók a magyar banki és biztosítási szektorban
Az egymást követő pénzügyi válságok világszerte egyre fontosabbá tették a pénzügyi intézmények rendszerkockázatának elemzését. Az eddigi kutatások főleg a bankszektorra koncentráltak, de többek között a biztosítók is növekvő figyelmet kapnak. A korábbi szakirodalom alapján a rendszerkockázat sokféleképpen mérhető, és az egyik lehetőség a hozamok együttmozgását jellemző indikátorok számolása. Jelen tanulmány a hozamok sokdimenziós skálázással számolt dimenzióit hasonlítja össze a banki és biztosítási szektorban.

Rácz Dávid Andor - Huszár Gergely: Negyedéves jelentések meglepetéshatása S&P 500 indexelemekre
A tanulmányban a szerzők a vállalatok által közzétett negyedéves jelentések részvényárfolyamra kifejtett hatását vizsgálják az eseményelemzés módszertanának felhasználásával. Két egymáshoz szorosan kapcsolódó kérdést vizsgálnak meg: a közzétett egy részvényre jutó eredményben megmutatkozó meglepetés azonnal beépül-e az árfolyamokba, és megfigyelhető-e eltérés az általános részvénypiaci és a bizonytalanabb értékeltségű technológiai vállalatok szektorai között az árreakció tekintetében?