Havi Összefoglaló

Ez történt 2019 júliusában

2019. július 31. 12:00:01
Júliusban megjelent a Pénzügyi Szemle legújabb száma, amely a pénzügyek szubjektív aspektusait helyezi középpontba. A lapszámban publikált tanulmányok olyan kérdéseket vizsgálnak mélyebben, mint a pénzügyi területen dolgozók személyiségjegyei, a biztosítási fogyasztóvédelem hazai sajátosságai, a nyereségmenedzsment és pénzügyi nehézségek kialakulásának valószínűsége, a tőzsdei bevezetések árfolyammozgásai a részvényeladási tilalom időszakában, illetve a negyedéves jelentések meglepetéshatása.


Fókuszban a pénzügyek szubjektív aspektusai - Megjelent az új Pénzügyi Szemle
A Pénzügyi Szemle legújabb száma a pénzügyek szubjektív aspektusait helyezi középpontba. Cikkeink ezúttal olyan kérdéseket vizsgálnak mélyebben, mint a pénzügyi területen dolgozók személyiségjegyei, a biztosítási fogyasztóvédelem hazai sajátosságai, a nyereségmenedzsment és pénzügyi nehézségek kialakulásának valószínűsége, a tőzsdei bevezetések árfolyammozgásai a részvényeladási tilalom időszakában, illetve a negyedéves jelentések meglepetéshatása. További három tanulmány témái: rendszerkockázati dimenziók a magyar banki és biztosítási szektorban, az IMF és az ESM összehasonlítása, illetve a fejlesztési bankok szerepe a koreai gazdaságfejlesztési politikában.

Kecskés András: A tőzsdei bevezetések árfolyammozgásai a részvényeladási tilalom időszaka alatt
A tanulmány fő kérdésfelvetése, hogy az innovatív iparágakban a kezdeti nyilvános részvénykibocsátások, vagyis a tőzsdei bevezetések sikeressége és az onnan számított első hat hónapban tapasztalható árfolyammozgások között található-e összefüggés. A vizsgált adatok körét a 2017 augusztusát megelőző, már legalább hat hónapja a NASDAQ-ra bevezetett és ott forgalmazott hetven elsődleges kibocsátás képezi.

Amina Malik - Shahab Ud Din - Khuram Shafi - Babar Zaheer Butt - Haroon Aziz: Nyereségmenedzsment és pénzügyi nehézségek kialakulásának valószínűsége a bankoknál
A tanulmány a pénzügyi nehézségek és a diszkrecionális elhatárolások alkalmazása közti kapcsolatot hivatott vizsgálni, húsz, a Pakisztáni Értéktőzsdén jegyzett pakisztáni kereskedelmi bank nyereségmenedzsment-gyakorlata alapján. A tanulmány a 2010-2015-ös évek adatait használja fel. A megállapítások mutatják, hogy a bankok nem diszkrecionális és diszkrecionális elhatárolások útján kezelik pénzügyi nehézségeiket. Jelen kutatási tanulmány hasznos betekintést kínál a befektetők, könyvvizsgálók és szabályozó hatóságok számára, mivel azonosítja a vezetés által a szigorú szabályozások ellenére alkalmazott intézkedéseket.

Banyár József - Turi Petra: A biztosítási fogyasztóvédelmi szemlélet evolúciója Magyarországon
Banyár József és Turi Petra tanulmánya a biztosítási fogyasztóvédelem hazai megoldásait vizsgálja konkrét példákon keresztül. A szerzők hangsúlyozzák, hogy Magyarország azok közé az országok közé tartozik, amelyek nem elégedtek meg a nemzetközi trendek, megoldások követésével, hanem önállóan, sokszor más országokat megelőzve vezettek be biztosítási és pénzügyi fogyasztóvédelmi megoldásokat. Meggyőződésük ezért, hogy azok tanulmányozása más országoknak is érdekes lehet.

Juhász István: Pénzügyi területen dolgozó értékesítők személyiségvizsgálata
A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy bemutassa, vajon van-e eltérés a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban dolgozó üzletkötők személyisége és az "átlag" magyar állampolgár személyisége között. A kérdés megválaszolásához a szerző a rövidített Kaliforniai Pszichológiai Kérdőív 21 dimenzióját használta segítségül.

Pulay Gyula: Milyen tényezők befolyásolták a magyar gazdaság növekedésének kiegyensúlyozottságát?
A 2010-es évtized első éveinek sikeres költségvetési konszolidációját követően a magyar gazdaság dinamikus és kiegyensúlyozott növekedési pályára állt. Milyen tényezőknek köszönhető ez? Az Állami Számvevőszék elemzése e kérdés megválaszolása mellett arra is rámutat, hogy milyen kockázatok veszélyeztetik az egyensúly megőrzését, és mit lehet tenni ezek csökkentése érdekében.

Fókuszban a nemzetközi mérési rendszerek megbízhatósága
Kielégítik-e a tudományosság legalapvetőbb követelményeit a nemzetközi mérési rendszerek adatforrásai, a válaszadók összetétele, a számítási módszertan, valamint a mérő szervezetek függetlensége? A Pénzügyi Szemle 2019. évi 3. számában publikálásra kerülő tanulmányok ezt a kérdést vizsgálják majd.