Havi Összefoglaló

Ez történt 2019 márciusában

2019. március 29. 14:37:48
Márciusban két konferenciát is tartott az ÁSZ, melyek a korrupció megelőzéséről és a közszférában megvalósuló teljesítménymenedzsmentről szóltak, interjút készítettünk az Óbudai Egyetem kutatóival a fiatalok pénzügyi tudatosságáról, elemzést írtunk a lakossági állampapírok adómentességéről, bemutattuk az ÁSZ elemzéseit a költségvetés végrehajtásának rugalmasságáról és a köztulajdonú társaságok integritási helyzetéről, továbbá tanulmányokat publikáltunk a Pénzügyi Szeméből.

Horváth Bálint: ÁSZ: Jó irány a lakossági állampapírok adómentessé tétele
Az idén június 1-je után kibocsátott lakossági állampapírok jövedelem adómentességéről szóló törvényjavaslatot tárgyal az Országgyűlés. Az Állami Számvevőszék az elmúlt években több elemzésében is felhívta a figyelmet a lakossági állampapír vásárlás élénkítésének további szükségességére. Domokos László, az ÁSZ elnöke, a Költségvetési Tanács tagja a Figyelő március 7-i számában megjelent interjúban úgy fogalmazott: "Magyarország sérülékenysége az elmúlt években jelentősen csökkent. Ez főként annak köszönhető, hogy egyre kevesebb a külföldi hitelező, az adósságnak egyre nagyobb részét forintban tartjuk."

Dr. Pulay Gyula - Dr. Simon József: A költségvetés végrehajtásának rugalmasságát értékelte az ÁSZ elemzésében
Napjainkban egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy a költségvetés képes legyen reagálni a makrogazdasági feltételek, illetve a saját gazdálkodásában történő változásokra. Az ehhez szükséges rugalmas alkalmazkodóképességnek, azaz rezílienciának a fogalmát, összetevőit és hazai sajátosságait mutatja be és értékeli az Állami Számvevőszék elemzése. Az elemzés részletesen értékeli a rezílienciát befolyásoló költségvetési eszközöket hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Az elemzés ráirányítja a figyelmet a rezílienciához szorosan kapcsolódó átláthatóság elve gyakorlatban történő érvényesülésének fontosságára, valamint bemutatja az átláthatóság fokozásának további eszközeit.

Dr. Pulay Gyula - Lucza Anikó - Kovács Kolos: A köztulajdonú társaságok 2018. évi integritási helyzetéről
Az elmúlt években mind hazai mind nemzetközi színtéren nagy hangsúlyt kap a korrupció megelőzése. Egy gazdasági társaság szervezeti integritásának megerősítésével növelheti ellenálló-képességét a korrupciós veszélyekkel szemben. Az Állami Számvevőszék felmérésének adatait feldolgozó tanulmány bemutatja a köztulajdonban lévő gazdasági társaságok integritását fenyegető veszélyek gyakoriságát, és azt hogy miként védekeznek ezekkel szemben. A tanulmány az ellenálló-képesség megerősítésének eszközei közül a szervezeti integritás kultúrája megteremtésének fontosságát emeli ki.

Interjú

A pénzügyi tudatosság fejlesztését a fiatalok körében érdemes elkezdeni
Mit tudnak a mai fiatalok a pénzről és a pénzügyekről? Mi a fontos számukra, a külsőségek és a könnyen elérhető értékek, vagy a biztonságérzet és a rendszeres megtakarítás? Hogyan fejleszthető a fiatalok pénzügyi kultúrája? Ezekre és még sok más érdekes kérdésre kaptunk választ Garai-Fodor Mónikától és Csiszárik-Kocsir Ágnestől, az Óbudai Egyetem kutatóitól és a Pénzügyi Szemlében publikált, "Értékrendalapú fogyasztói magatartásmodellek érvényessége a Z- és Y-generáció pénzügyi tudatossága esetén" című tanulmány szerzőitől.

Konferenciák

Teljesítménymenedzsment a közszférában - ÁSZ-konferencia
Az Állami Számvevőszék és a Miskolci Egyetem Jó gyakorlatok konferenciáján az előadók érdekes gondolatokat osztottak meg a hallgatósággal a közszférában megvalósuló teljesítménymenedzsmentről, a köztulajdonú gazdasági társaságok integritásáról és kontrolljairól, a közszféra eredményességének javításáról és a közösségi vállalatok kihívásairól.

Nemzetközi szeminárium a korrupció ellen - ÁSZ-konferencia
Hatodik alkalommal rendezi meg a korrupció megelőzésével foglalkozó nemzetközi szemináriumát az Állami Számvevőszék. Az ötnapos szakmai esemény célja az integritás alapú közigazgatási kultúra elterjesztése és a transzparens államműködés fejlesztésének támogatása az érintett - elsősorban fejlődő - országokban a legjobb hazai és nemzetközi gyakorlatok megosztásán keresztül. A 2019-es év fókuszában a beszerzések, a közszféra szerződéskötési gyakorlatának, és a külső szakértők alkalmazásának integritása áll. A szeminárium budapesti nyitókonferenciával vette kezdetét, melyen Domokos László ÁSZ-elnök átadta az idei SOLIDUS-díjakat is.

Tanulmányok a Pénzügyi Szemléből


Árva László - Csath Magdolna - Giday András: A hazai kisvállalkozások megerősítése a neoglobalizáció kihívásaival szemben
A tanulmány azt a kérdést teszi fel, hogy a félperiféria országaiban a helyi kkv-k miként tudnak létezni a nemzetközi vállalatok, a tnv-k árnyékában. A 20. század végén kialakult sajátos neoglobalizáció történelmi mozgatórugóinak feltárása mellett a szerzők a bérszint kérdéseit járják körbe.

Mobeen Ur Rehman - Muhammad Arsalan Butt - Muddasar Ghani Khwaja - Muhammad Kashif: A számviteli szempontból érzékeny, nem kamatjellegű adócsökkentő eszközök és a befektetési lehetőségek közötti kapcsolat elemzése
A tanulmány célja, hogy empirikusan igazolja - a pakisztáni tőzsdén jegyzett vállalatok vonatkozásában - a számviteli politika változása, a befektetési lehetőségek, a számviteli politika szempontjából érzékeny, nem kamatjellegű adócsökkentő eszközök, az idegen tőke aránya, a méret és nyereségesség közötti összefüggést, és ebből következtetéseket vonjon le a mérettel és a tőkeáttétellel kapcsolatos hipotéziseket illetően.

Béres Dániel: Az értékpapír-kereskedés utáni infrastruktúra - múlt, jelen és jövő
A tanulmány bemutatja az értékpapír-kereskedés utáni infrastruktúrát alkotó intézmények - központi szerződő fél, központi értéktár, kereskedési adattárház - kialakulásának folyamatát, illetve szerepüket az értékpapír-kereskedés elszámolási és kiegyenlítési rendszerében. A szerző szerint a jövőben számolni kell az értékpapír-kereskedés utáni infrastruktúra átalakulásával, amelynek oka a technológiai fejlődés.