Havi Összefoglaló

Ez történt 2019 októberében

2019. október 31. 09:54:29
Októberben bemutattunk egy ÁSZ-elemzést a tudásintenzív ágazatok állami támogatásának szükségességéről és négy tanulmányt a Pénzügyi Szemléből, melyek a szlovén önkormányzatok átláthatóságát, a hazai tudományos folyóiratok minősítési követelményeknek történő megfelelését, a versenyképességi rangsorok és a nemzetközi hitelminősítők megbízhatóságát veszik górcső alá.


Németh Erzsébet: A tudásintenzív ágazatok állami támogatására van szükség
A tudásintenzív, magas hozzáadott értékkel bíró ipari és szolgáltatási ágazatokat érdemes támogatni, ugyanis a munkaerőpiac jelenlegi helyzete már nem indokolja az egyedi munkahelyteremtés közpénzből való további ösztönzését - erre a következtetésre jutott legújabb elemzésében az Állami Számvevőszék.

Tanulmányok a Pénzügyi Szemléből

Maja Klun - Jože Benčina - Lan Umek: Online költségvetési átláthatósági mutató és annak meghatározó tényezői a szlovén önkormányzatoknál
A tanulmány az online helyi költségvetési átláthatóságot értékeli (OLBT) az összes szlovén önkormányzat esetében, illetve a különböző tényezők átláthatóságra gyakorolt hatását elemzi. Az önkormányzatok többsége megfelel az előírásoknak. 91 különböző jellemző átlagértékeinek összehasonlítása azt mutatja, hogy azok az önkormányzatok, amelyek nem felelnek meg a szabályozásnak, általában kisebbek, gyengébb az oktatási struktúrájuk, valamint az ott élők társadalmi helyzete alacsonyabb.

Sasvári Péter - Urbanovics Anna: Az MTA IX. osztály hazai listás folyóiratai a nemzetközi folyóirat-minősítési követelmények tükrében
A tanulmány a nemzetközi katalogizáló adatbázisok követelményrendszereinek vizsgálata alapján javaslatokkal él annak érdekében, hogy a hazai tudományos folyóiratok jobban meg tudjanak felelni a nemzetközi folyóirat minősítési követelményeknek. Az eredmények azt mutatják, hogy az MTA IX. osztálya hazai listás folyóiratainak 4/5-e rendelkezik saját weboldallal, fele képes időben megjelenni, ötöde tüntetett fel archiválási politikát, tizede rendelkezik etikai kódexszel.

Vargha Bálint Tamás - Németh Erzsébet - Pályi Katalin Ágnes: Mit mutatnak a versenyképességi rangsorok?
A tanulmány áttekinti a versenyképesség mérésével kapcsolatos, a szakirodalomban jelzett mérési kockázatokat, valamint a dokumentumelemzés módszerével értékeli azt, hogy a Világgazdasági Fórum versenyképességi indexe megfelel-e a tudományosság követelményeinek, megfelelő információt nyújt-e a döntéshozóknak és a szakmai közvéleménynek.

Simon József - Simon-András Henrietta: A nemzetközi hitelminősítők makrogazdasági kockázatelemzéseinek értékelése a megalapozottság és hitelesség elvek tükrében
A tanulmány részletesen bemutatja a három fő nemzetközi hitelminősítő által alkalmazott értékelési módszertant az egyes országok, illetve állampapírok értékelésére vonatkozóan. A cikk az általános szempontok bemutatását követően felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzetközi hitelminősítő szervezetek értékelése során az objektivitás, a hitelesség és a módszertani meghatározottság elvei a gyakorlatban korlátozottan érvényesülnek.