2021. június 30. 8:00

Ez történt 2021 júniusában

Júniusban megjelent a Pénzügyi Szemle folyóirat legújabb száma, melynek fókuszában a pénzügyi és számviteli kompetenciák állnak. Új tagokkal bővült a Pénzügy Szemle szerkesztőbizottsága, ÁSZ-elemzés jelent meg a Magyar Akkreditációs Szemlében, és publikáltunk több számvevőszéki elemzést, melyek az állami tulajdonú gazdasági társaságok, az első negyedéves makrofolyamatok, a monetáris politika költségvetési kockázatokra gyakorolt hatások, a hazai felsőoktatás, a járványhelyzet és az integritás, továbbá a koronavírus-járványt követő gazdasági újraindulás témaköreivel foglalkoztak. 

ÁSZ-elemzések

Górcső alatt az állami tulajdonú gazdasági társaságok az ÁSZ elemzésében
Az Állami Számvevőszék elemzésének célja annak bemutatása volt, hogy a 2013-2020. között az ÁSZ által ellenőrzött 148 állami tulajdonú gazdasági társaság és egyes csoportjaik gazdálkodása mennyire felelt meg a követelményeknek, illetve a megfelelés mértéke milyen tényezőkkel hozható összefüggésbe. A gazdasági társaságokat a 2015-2019. időszaki 5 éves pénzügyi adataik alapján elemezték. Az elemzés alapján kiemelt figyelmet indokolt szentelni az állami tulajdoni gazdasági társaságok egy részének alultőkésítettségére, és az abból fakadó tőkefeszültségekre. Megállapítható, hogy a közfeladatot ellátó gazdasági társaságok esetében követhető az a modell, amely a jövedelmezőségüket alacsony szinten tartja, és fejlesztéseik forrását vissza nem térítendő támogatásokból biztosítja, valamint a közfeladatot nem ellátó állami tulajdonú gazdasági társaságok esetében magasabb vagyonarányos jövedelmezőséget lenne indokolt megkövetelni, hogy bővített újratermelésüket képesek legyenek saját forrásból fedezni.
 
Javulást mutatnak a főbb makrogazdasági folyamatok az első negyedévben – ÁSZ-elemzés
2021 első negyedévében pozitív folyamatok indultak el a beruházások terén, a lakosság továbbra is megtakarító magatartást tanúsított, a GDP-arányos államadósságmutató pedig ismét csökkenni kezdett – derül ki az Állami Számvevőszék szakértőinek első negyedéves költségvetési és makrogazdasági folyamatokat értékelő elemzéséből. Az alábbiakban az elemzés legfőbb következtetéseit mutatjuk be, a teljes elemzés ide kattintva érhető el.

Szikszainé Király Mária - dr. Pulay Gyula: A monetáris politika csökkentette a költségvetési kockázatokat
Az Állami Számvevőszék rendszeresen értékeli azokat a kockázati tényezőket, amelyek az államadósság-szabály teljesülését veszélyeztethetik. Ennek keretében az ÁSZ 2013. óta rendszeresen elemzi azt a kockázatot, hogy a monetáris politika végrehajtásának következményeként a központi költségvetésnek a Magyar Nemzeti Bank felé térítési kötelezettsége keletkezik. A most nyilvánosságra hozott elemzés fő következtetése az, hogy a 2017-2019. években és a 2020. első félévében hozott monetáris politikai intézkedések összességükben javították a költségvetés helyzetét, azaz pozitív kockázatot testesítettek meg. Ugyanakkor az elemzés azonosított olyan tényezőket is, amelyek a következő években a költségvetési kockázatokat növelik, de alacsonynak ítélte meg annak a valószínűségét, hogy a költségvetésnek középtávon fizetési kötelezettsége keletkezik, mert az MNB tartalékai még éveken keresztül elégségesek a kockázatok kompenzálására.
 
Megújul a hazai felsőoktatás
Az elmúlt időszakban megkezdődött a hazai felsőoktatás megújítása. A folyamat amellett, hogy elősegíti Magyarország stratégiai céljainak elérését, szintén hozzájárul hazánk versenyképességének erősítéséhez, valamint gazdaságának fenntartható növekedéséhez.  A modellváltás után a felsőoktatási vagyonkezelő alapítványoknál, valamint az általuk fenntartott egyetemeknél is biztosított lesz a rájuk bízott vagyon felhasználásának ellenőrzése.

dr. Vargha Bálint - dr. Németh Erzsébet: Kanyarban előzni: az integritás biztosítása járványhelyzetben 
Körültekintő mérlegelésre és rugalmasságra, rezilienciára van szükség annak megválaszolásához, hogy mely szabályokat indokolt fenntartani a járványhelyzetben is. Veszélyhelyzetekben ugyanis az intézmények választásra kényszerülhetnek az emberi életek azonnali mentése és a szabályok betartása között. Az Állami Számvevőszék elemzése rámutat, hogy a kulcskontrollok meghatározása - vagyis a legszükségesebb integritási garanciák beazonosítása és számonkérése – csökkenti a felesleges bürokrácia elemeit, fokozza az intézmények járványhelyzetben különösen fontos reagáló képességét és biztosítja a korrupció megelőzését szavatoló intézményi minőséget. A járványhelyzet esélyt is teremtett azzal, hogy kikényszerítette az integritás újragondolását. 

Dr. Benedek Mária - Dr. Vargha Bálint Tamás: A koronavírus-járványt követő gazdasági újraindulás: közpénzügyi hatások 
A további gazdasági élénkítés érdekében rugalmasan használható eszközökre van szükség és fontos, hogy a gazdaság újraindulását ösztönző politika a külső egyensúly szempontjait is tartsa szem előtt – erre hívja fel a figyelmet az Állami Számvevőszék elemzése, amelynek témája a COVID-19 világjárványt követő gazdasági újraindulás a közpénzügyi hatások tükrében.

Pénzügyi Szemle folyóirat


Fókuszban a pénzügyi és számviteli kompetenciák - Megjelent a Pénzügyi Szemle 2021/2-es száma
Az új lapszám fókuszában a pénzügyi és számviteli kompetenciák állnak. Megismerhetjük a magyar középiskolások pénzügyi kultúrájának alakulását az elmúlt 10 évben, a múlt és a jelen pénzügyi válságainak alakulását a pénzügyi oktatás függvényében, a magyar lakosság pénzügyek intézésével kapcsolatos digitális kompetenciájának változását a járvány idején, valamint a vállalkozások beszámolóinak korai minőségmérési modelljét. Kiemelt tanulmányunkban bemutatjuk az elmúlt 30 év hazai vállalati fúzióengedélyezéssel kapcsolatos legátfogóbb kutatásának eredményeit. Továbbá a heterodox közgazdaságtan gazdaságtudományon belüli helyzetéről és a szerencsejáték-kötvénybefektetések sorsolás utáni, nemesfémpiacokra gyakorolt hatásáról is olvashatnak az érdeklődők.

Új tagokkal bővült a Pénzügy Szemle szerkesztőbizottsága
Az Állami Számvevőszék Pénzügyi Szemle közpénzügyi szakfolyóiratának szerkesztőbizottsága hat új taggal bővült. Domokos László szerkesztőbizottsági elnök május 31-én ünnepélyes keretek között átnyújtotta szerkesztőbizottsági kinevezési okiratát Rigó Csaba Balázsnak, a Gazdasági Versenyhivatal elnökének; Szegedi Krisztinának, a Budapesti Gazdasági Egyetem rektor-helyettesének; Veresné Somosi Mariann-nak, a Miskolci Egyetem dékánjának; Huzdik Katalinnak, a Metropolitan Egyetem dékán-helyettesének; valamint Vargha Bálint Tamásnak, az ÁSZ projektvezetőjének. Hivatalos távollét miatt Parragh Bianka, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja vehette át Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnökének kinevezési okiratát.

Felsőoktatás a Változások Tükrében - ÁSZ elemzés a Magyar Akkreditációs Szemlében
A Magyar Akkreditációs Szemle legújabb számában megjelent prof. dr. Németh Erzsébet, az Állami Számvevőszék igazgatójának és Vida Cecília, az Állami Számvevőszék projektvezetőjének „Felsőoktatás a változások tükrében – verseny, minőség, teljesítmény” című közös cikke.