2022. április 13. 15:51

Az elmúlt napokban számos cikk jelent meg a „Tanárok pénzügyi kultúrájának felmérése” című kutatási elemzéssel kapcsolatban. Örömmel látjuk, hogy ennyien foglalkoznak a pedagógusok pénzügyi kultúrájára irányuló kutatással. A téma kiemelten fontos, hiszen a tanároknak a pénzügyi k...

2022. április 12. 10:00

Az Állami Számvevőszék most nyilvánosságra hozott monitoring elemzése az ide évben először értékelte az államadósság-mutató 2022. évi alakulására hatást gyakorló tényezőket, a makrogazdasági és költségvetési folyamatokat. Az ÁSZ elemzői arra a fő következtetésre jutottak, hogy a ...

2022. április 11. 7:00

Tanulmányunkban a 18–25 év közötti korosztály hitelekhez való hozzáállását vizsgáltuk két (2013 és 2020) nem reprezentatív felmérés eredményei alapján. A mintában szereplők száma mindkét esetben meghaladta a 1740 főt. Mindkét kérdőív hat blokkból állt, zárt és nyitott kérdéseket,...

2022. április 06. 7:00

Az okokat tekintve érdekes módon jóval több a párhuzam az 1946-48 közötti inflációs hullámmal, amely hamarabb lecsengett, mint a 70-es évek energiaválsága miatt kialakult magas inflációs környezettel. A háború utáni infláció egyik legfőbb oka az ellátási láncok megszakadása miatt...

2022. április 04. 7:00

A kutatás célja a különböző szakon oktató pedagógusok (N=752) pénzügyi ismereteinek, attitűdjeinek, magabiztosságának, viselkedésének és motivációinak feltárása. A felmérés különösen fontos, mivel az ő tudásuk, attitűdjük és viselkedésük hatással van az általuk oktatott diákok pé...

2022. március 31. 7:00

Márciusban részletesen bemutattuk a Pénzügyi Szemle 2022/1. különszámának tanulmányait, publikáltuk a Pénzügyi Szemle 2022/1-es lapszámát, továbbá az ÁSZ legfrissebb elemzéseit vettük górcső alá, melyek többek közt a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi céljait, a válságokra ...

2022. március 28. 7:00

A belső ellenőr manapság nem csak bizonyosságot adó tevékenységet végez, hanem tanácsadói szolgáltatásokat is nyújt. A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenysége a szervezet vezetője részére nyújtott, hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás. A tanulmány készítését az vezérelte,...