2019. szeptember 19. 10:27

A nemzetközi hitelminősítés tudományos megalapozottsága

A nemzetközi hitelminősítő szervezetek - Standard & Poor's, Moody's, Fitch - értékelése során az objektivitás, a hitelesség és a módszertani meghatározottság elvei a gyakorlatban csak korlátozottan érvényesülnek - mutatott rá Simon József, a Pénzügyi Szemle Csoport és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által közösen szervezett "a jó kormányzás támogatása megbízható mérési rendszerekkel" című konferencián, Budapesten.

Simon József, az Állami Számvevőszék projektvezetője a Simon-András Henriettával közösen jegyzett tanulmány legfőbb következtetéseit ismertette. A Pénzügyi Szemle 2019/3. lapszámában megjelent tanulmány részletesen bemutatja a három fő nemzetközi hitelminősítő által alkalmazott értékelési módszertant az egyes országok, illetve állampapírok értékelésére vonatkozóan.

Simon József előadásában hangsúlyozta, hogy a nemzetközi hitelminősítő szervezetek által kidolgozott értékelési módszertanokban olyan nyitott elemek vannak, amelyek révén az értékelés módszertani megalapozottsága nem teljes körűen érvényesül. Az értékelési módszertanokban a nemzetközi hitelminősítő szervezetek meghatározták ugyan az egyes országok és az állampapírok értékelésének alapvető értékelési szempontjait, azonban tudományos megközelítésben az elvégzett értékelések nem tekinthetők hitelesnek.

A nemzetközi hitelminősítés tudományos megalapozottsága

Mindez visszavezethető a módszertanokban alkalmazott szubjektív tényezőkre, az adatforrásokkal és a felhasznált adatokkal kapcsolatos bizonytalanságokra, az alkalmazott tényezők tartalmának definiálásával összefüggő hiányosságokra, valamint az egyes tényezők közötti kapcsolatok pontos definiálásának elmaradására - összegzett Simon József. Hozzátette: ezáltal nem biztosított az értékelési eredmények megbízhatósága sem.

Az előadó kifejtette, hogy a szubjektív módszertani elemek révén az indikátorok értékelése nagymértékben az értékelést végző megítélésén múlik, akár jelentősen eltérítve az összesített értékelést. Az értékelési módszerekben meglévő szubjektív elemek tág teret biztosítanak az értékelést végző számára az eredmények módosítására, ennek módszertani alátámasztására.

Ugyanakkor a mögöttes adatok és a pontos módszertani háttér ismerete nélkül az értékelések eredményei nem követhetők nyomon és támaszthatók alá teljeskörűen - hangsúlyozta előadásában Simon József. A nemzetközi hitelminősítő szervezetek által kidolgozott értékelési módszerek nem biztosítják átfogóan az objektivitás, a nyomon követhetőség és az áttekinthetőség követelményét. Emellett a nemzetközi hitelminősítő szervezetek pénzügyi piacok által deklarált függetlensége és objektivitása a gyakorlatban csak korlátozottan érvényesül - húzta alá az előadó.

Simon József előadásában rámutatott, hogy a nemzetközi hitelminősítő szervezetek értékelési módszertanával és az elvégzett értékelésekkel kapcsolatban felmerült módszertani problémák bemutatása azért is kiemelten fontos, mert az értékelések jelentősen képesek befolyásolni az adott ország államadósságának finanszírozását és ennek költségét.