2013. március 04. 9:08

Az MTA doktora lett Móczár József, a Pénzügyi Szemle szerkesztőségi tagja

Sikeresen megvédte „A statikus általános egyensúlyelmélettől a komplex dinamikáig" című disszertációját a Magyar Tudományos Akadémián, és ezzel az MTA doktora lett Móczár József egyetemi tanár. A Budapesti Corvinus Egyetem professzora a Pénzügyi Szemle szerkesztőségi tagja, a Pénzügyi Szemle Online állandó szerzője.

Móczár József egyetemi tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem terv-matematika szakán végezte. 1969-ben diplomázott és azóta folyamatosan az MKKE-n és a különböző jogutód egyetemeken oktatott és kutatott. Ma a Budapesti Corvinus Egyetem Matematikai közgazdaságtan és gazdaságelemzések tanszékének professzora.

Az 1970-es években Input-output elemzés és Dinamikus közgazdasági modellek tantárgyi megjelöléssel önálló féléves kurzusokat állított össze, oktatási segédanyagokat készített az előadásaihoz, szemináriumokat vezetett a Gazdaságirányítás és gazdaságpolitika című alaptárgyból. Több éven keresztül oktatta az Analízis, a Lineáris algebra és az Operációkutatás című tárgyakat az MKKE szegedi kihelyezett tagozatán.

Móczár József, az MTA doktora
Móczár József professzor, az MTA doktora

Szakmai érdeklődése és munkássága az 1980-as évek végétől egyre inkább a dinamikus makroökonómia, azon belül is a lineáris és a nemlineáris dinamikus közgazdasági modellek, a ciklus és a turnpike, a nem egyensúlyi állapot és a komplex dinamika (káosz) kérdéseire összpontosult. Ezt jelzik a korábbi önálló egyetemi kurzusainak ilyen irányú kiterjesztései is, nevezetesen a Bevezetés a közgazdasági dinamikába és az Alkalmazott makroökonómia című tárgyak meghirdetése, valamint az ebben a témában 1992-ben benyújtott és elfogadott OTKA pályázata is. A 2000-es években kidolgozta a Dinamikus makroökönómia és a Dinamikus optimalizációs modellek című tárgyakat, amelyek a variációszámítás és funkcionálanalízis módszerein alapulnak. Tananyagaiban központi helyen a Ramsey - Neumann - Haavelmo hármas áll, akiknek eredményei meghatározzák a modern közgazdaságtudomány elméleti kérdéseit is.

1981-1983-ban Japánban az Oszakai Egyetem kutató intézetében (ISER) az egyensúlyi gazdasági növekedés (turnpike) matematikai modelljeit tanulmányozta Jinkichi Tsukui professzor irányításával. 1991-ben kutató vendégprofesszori állást töltött be az ISER-ben, ahol a nemegyensúlyi dinamika közgazdasági kérdéseit kezdte el tanulmányozni. 1992-től TEMPUS és G. Agnelli ösztöndíjakkal 2-3 hónapot töltött a Siennai, a Velencei LaFoscara, a Groningeni és a Leuveni Egyetemeken, ahol a ciklus, az instabilitás, a bifurkáció és a káosz elméleti modelljeit tanulmányozta, és ahol konzultált a téma szakértőivel: R. H. Goodwin, L. Punzo, R. E. Weintraub, H. Nüsse profeszorokkal. Ezekkel az előtanulmányokkal és a Fulbright ösztöndíj elnyerésével az 1996/97-es tanévet Los Angelesben töltötte a USC-n, ahol R. H. Day Professzor mesterkurzusán és kutató szemináriumain mélyítette el az ismereteit a közgazdasági dinamika területén.

Az itthoni és a külföldi tanulmányútjainak egy-egy állomása és az ott szerzett új ismeretek jól kirajzolják az akadémiai doktori értekezésének a paradigmaváltásokat összekötő ívét. 1971-ben védte meg summa cum laude fokozattal az egyetemi doktori disszertációját. 1988-ban a CSc tudományos fokozatát az MTA-án, 1994-ben a PhD fokozatát az Oszakai Egyetemen és a Dr. habil címét pedig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte meg. 1994-ben nevezték ki egyetemi tanárnak. Mindezt követően, kapta most meg az MTA-doktora címet.

Több mint 100 jelentősebb tudományos cikk, tanulmány, könyv, könyvfejezet és meghívott előadás szerzője. A Pénzügyi Szemle szerkesztőségének és az International Journal of Technology, Modelling and Management folyóirat szerkesztő bizottságának tagja. Oktatási tevékenységét miniszteri elismerő oklevéllel és „Kiváló oktató" címmel ismerték el.

Móczár József fontosabb cikkei a Pénzügyi Szemlében és a Pénzügyi Szemle Online-on:

Anatomy and Lessons of the Global Financial Crisis

Valóban csak a pénz számít a felsőoktatásban?

Magyar euró versus társadalmi megosztottság

Csatlakozzon-e Magyarország a ''fiskális unióhoz''?