Hírek

Call for papers!

2019. április 13. 14:28:49

A szerkesztőbizottság döntése alapján a Pénzügyi Szemle 2019-ben a következő területeket helyezi fókuszba.

  1. Big Data és a digitalizáció, adatforrások hitelessége és használata
  2. Teljesítménymérés és a hálózatok a tudományban
  3. Nemzetközi rangsorok - mérési módszerek és megítélés
  4. A közszféra teljesítménymérése: nemzeti és ágazati stratégiák értékelése - a célrendszer kialakítása, az eredményesség kritériumai meghatározása, az eredményesség mérése, monitoringja, értékelése
  5. Fiskális politikák, mikro-makroprudenciális eszközrendszer


Amennyiben a fenti témákban vagy egyéb, a lap számára releváns, tudományos sztenderdeknek megfelelő tanulmánnyal, friss kutatási eredménnyel rendelkezik, úgy várjuk jelentkezését.

Jelentkezését a szemle@asz.hu email címre tudja elküldeni, illetve személyesen a Pénzügyi Szemle titkárságán keresztül a 06 1 484 9375-ös telefonszámon tudja megtenni.

Ahhoz, hogy a cikk az adott lapszámban megjelenjen, a lapszámot pedig időben kiadhassuk, a cikkeket legkésőbb a megjelenés előtt másfél hónappal meg kell kapnunk, így elkészülhet a lektorálás, szerkesztés, fordítás. Az év során a második lapszám esetében május 15-ig, a harmadik lapszám esetében augusztus 15-ig és a negyedik lapszám esetében november 15-ig számítunk a tanulmányok beérkezésére.

A fókusztanulmányok terjedelme legfeljebb 40 000 karakter, amitől indokolt esetben maximum 10 000 karakterrel eltérhetünk. Részletes szerzői útmutató a https://www.penzugyiszemle.hu/penzugyi-szemle-folyoirat/szerzoi-utmutato címen található.Domokos László, PhD                                   Prof. Dr. Németh Erzsébet
a szerkesztőbizottság elnöke                                     felelős szerkesztő


LAPSZÁMAINK - 2019

A lapszámokban közölt tanulmányok az alábbi linkeken keresztül megtekinthetőek és letölthetőek.

- 2019/1 - Fókuszban a magyar gazdaság sikerei és kockázatai