Hírek

Költségvetési átláthatóság mérése, elemzése a szlovén önkormányzatoknál

2019. szeptember 19. 13:02:50
Lan Umek, a Ljubljanai Egyetem kutatója a Pénzügyi Szemle Csoport és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által közösen szervezett "A jó kormányzás támogatása megbízható mérési rendszerekkel" című konferencián mutatta be a szerzőtársaival közösen jegyzett tanulmányt, amely a szlovén önkormányzatok költségvetési átláthatóságát értékeli, és arra a kérdésre ad választ, hogy a költségvetés átláthatóságának eltérő szintjeit mutató önkormányzatok miben különböznek egymástól.

A szlovén kutatók a Pénzügyi Szemlében publikált tanulmányban első lépésként azt vizsgálják, hogy a szlovén önkormányzatok a weboldalukon közzé teszik-e a költségvetési dokumentumokat, úgy mint a költségvetési javaslatot, az elfogadott költségvetést, a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolót, a költségvetés végrehajtásáról szóló év végi beszámolót és az állampolgároknak szóló költségvetést.

Az eredmény összességében pozitív, ugyanis az önkormányzatok többsége megfelel az előírásoknak, habár sok önkormányzat esetében a költségvetés évközi realizálásáról szóló dokumentum nem olvasható a weboldalon, az állampolgároknak szóló költségvetés pedig csupán kis számú önkormányzatnál érhető el. A vizsgált öt dokumentumból az önkormányzatok átlagosan 3,4-et szerepeltetnek az oldalukon.

Költségvetési átláthatóság mérése, elemzése a szlovén önkormányzatoknál

A kutatás második lépésének célja a különböző átláthatósági szintet biztosító helyi közösségek közötti különbségek feltárása. Ennek érdekében a kutatók megalkottak egy 91 mutatóból - költségvetési, politikai, szociodemográfiai és szociogazdasági - álló modellt, amely az önkormányzatok csoportjainak összehasonlítására szolgál.

Az átláthatóság terén különböző magatartást tanúsító önkormányzatok közötti egyik legérdekesebb különbség az, hogy azok az önkormányzatok, amelyek nem felelnek meg a szabályozásnak, általában kisebbek, gyengébb az oktatási struktúrájuk, valamint az ott élők társadalmi helyzete alacsonyabb.

Érdekes ugyanakkor, hogy számos önkormányzat a jogszabályi követelményekben előírtakat meghaladó költségvetési átláthatóságot biztosít. Ezek kisebb méretűek és kevésbé vagyonosak, mint más, a szabályozásnak megfelelő önkormányzatok.

Mindemellett a szabályozásnak megfelelő, illetve meg nem felelő önkormányzatok összehasonlításából származó bizonyíték arra mutat rá, hogy az intézményi tényezőknek - pénzügyi helyzet, kormányközi támogatások és politikai verseny - nincs befolyása a költségvetés átláthatóságára.