Hírek

Ünnepélyes rovatvezetői ülést tartott a Pénzügyi Szemle

2020. június 24. 14:23:58
2020. június 19-én ünnepélyes rovatvezetői ülés keretében Domokos László, a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottságának elnöke átadta az új szerkesztőbizottsági tagok kinevezési okiratát, illetve emléklapot nyújtott át azoknak a szerkesztőknek, szerzőknek, akik jelentősen hozzájárultak a Pénzügyi Szemle nemzetközi elismertségéhez az Elsevier Scopus adatbázisába való bekerüléséhez.

Dr. Németh Erzsébet

A 2020. június 19-én az Állami számvevőszék gondozásában megjelenő Tudományos folyóirat a Pénzügyi Szemle rendes negyedéves rovatvetői ülése rendhagyó módon egy ünnepélyes átadó ünnepséggel egészült ki.

Az ünnepélyes ülést Domokos László, a szerkesztőbizottság elnöke nyitotta meg. Nyitóbeszédében kitért arra, hogy a Pénzügyi Szemle az elmúlt évek során kiemelten támogatta a magyarországi (köz)pénzügyi kultúra fejlődését és a lappal szemben továbbra is elvárás, hogy az célszerűen, eredményesen, példamutatóan és hozzáadott értéket teremtve működjön. A szerkesztőbizottság elnöke értékelte a lap nemzetközi és hazai tudományos elismertségében elért kimagasló eredményeket, és hangsúlyozta, továbbra is fontos cél, hogy a Pénzügyi Szemle legyen minősített és hiteles forrás legyen mind a hazai szakmai-tudományos közeg, mind a gazdaságpolitika döntéshozói számára. A Pénzügyi Szemle sikeréhez hozzáárult az is, hogy 2010 után jelentős változások történtek: a lap a nemzetközi tudományos standardok és etikai elvek átvételével megújult, egyre inkább az állampénzügyek témakörében közöl cikkeket, miközben a szerkesztőbizottság megfiatalodott, és a rovatvezetőkkel szemben sokkal aktívabb közreműködést lett az elvárás. A Pénzügyi Szemle missziója, a hazai és nemzetközi közgazdasági és közpolitikai mérőrendszerek megbízhatóságának vizsgálata, megújítása, kiemelt területek a fenntarthatóság, eredményesség, hatékonyság az állampénzügyek területén, illetve annak vizsgálata, hogy a magyar gazdaság mennyire képes hozzáadott értéket teremteni. Végezetül Elnök úr megemlítette, hogy hat szám megjelenését támogatja (két különszámmal) és felhívta a figyelmet, hogy ideje 1,5 -2 éves távlatban előre megtervezni a fókusztémák.

A nyitóbeszéd után a szerkesztőbizottság elnöke átadta az új szerkesztőbizottsági tagok kinevezési okiratát, név szerint:
 1. Parragh Bianka (nem tudott részt venni) - közgazdász, a Monetáris Tanács tagja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa,
 2. Zsótér Boglárka (nem tudott részt venni) - közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Tanszékének adjunktusa,
 3. Luksander Alexandra - szociológus, statisztikai elemző, Állami Számvevőszék,
 4. Simon József - közgazdász, Állami Számvevőszék, az Eötvös József Főiskola docense
A kinevezési okirat után elismerő emléklapok átadására került sor. A szerkesztőbizottság döntése alapján emléklapot azok a szerkesztők, szerzők kaptak, akik jelentősen hozzájárultak a Pénzügyi Szemle nemzetközi elismertségéhez az Elsevier Scopus adatbázisába való bekerüléséhez.

Az elismerő emléklapot a következő személyeknek kapták:
 1. Domokos László a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottságának elnöke (Németh Erzsébet felelős szerkesztő adta át): a tudományos folyóirat munkájának folyamatos támogatásáért, a Szemle tudományos irányainak, fókuszainak, etikai normáinak meghatározásáért, valamint kiemelkedő tudományos, szakmai munkájáért;
 2. Németh Erzsébet a Pénzügyi Szemle felelős szerkesztője: a Pénzügyi Szemle eredményes, sikeres menedzseléséért, a nemzetközi tudományos standardok és etikai elvek bevezetéséért és következetes érvényesítéséért, kiemelkedő tudományos, szakmai munkájáért;
 3. Lentner Csaba a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottsági tagja: szakcikkeinek kiemelkedő idézettségéért, kiemelkedő tudományszervezői és lektori tevékenységéért;
 4. Sasvári Péter a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottsági tagja: a nemzetközi pályázatok során nyújtott szakmai támogatásáért (Scopus);
 5. Luksander Alexandra: kiemelkedő idézettséget elért szakcikkeiért,
 6. Huzdik Katalin: kiemelkedő idézettséget elért szakcikkeiért,
 7. Béres Dániel: kiemelkedő idézettséget elért szakcikkeiért

Ünnepélyes rovatvezetői ülést tartott a Pénzügyi Szemle

 

Az ünnepélyes átadások után a résztvevőknek lehetőségük nyílt pár mondatban elmondani, hogy hogyan látják a Pénzügyi Szemlét és annak fejlődését.

A szerkesztők és a vendégek méltatták a lapot, kiemelve, hogy releváns közgazdaságtan jelenik meg a Pénzügyi Szemlében, a módszertani dogmatikus közgazdaságtan helyett, a lap foglalkozik a közgazdaságtan és az államháztartás mezoszintjével, az intézményrendszerek működésével, amivel Magyarországon semmilyen más szervezet, folyóirat nem foglalkozik súlyának megfelelően, illetve, hogy a lapnál lehet máshogy gondolkodni, mint a mainstream.


Dr. Németh Erzsébet a Pénzügyi Szemle felelős szerkesztője