2021. november 08. 8:00

A crowdfunding Kenyában: a sikeres kampány tényezői - A Kickstarter crowdfunding-platform esete

A tanulmány célja azoknak a tényezőknek a vizsgálata volt, amelyek Kenyában sikeres crowdfunding-kampányokhoz vezetnek. A jutalomalapú közösségi finanszírozású kampányok sikertényezői eltérőek a különböző országokban, az eltérő kultúrák, a jogi követelmények, a társadalmi interakciók, a politikai és az üzleti környezet közötti különbségek miatt. A kenyai crowdfunding-finanszírozás nagyon minimális kutatásával a tanulmány a kenyai jutalomalapú crowdfunding elemzésére irányult – a Kickstarter adatainak felhasználásával –, és meghatározta a sikeres kampány lebonyolításához szükséges döntő tényezőket. E cél elérése érdekében a tanulmány többszörös regressziót és Pearson-korrelációt használt. A tanulmány statisztikailag szignifikáns regressziós egyenletet alkalmazott, ezért a regressziós modellt jó illeszkedésnek tekintették. A Pearson-korrelációk elemzésével végzett tanulmány nagyon erős és pozitív statisztikai összefüggést talált a frissítések, a vállalt összeg, a támogatók és a sikeres projektek között, a megjegyzések, az új támogatók, a visszatérő támogatók és a sikeres projektek között mérsékelt, de pozitív statisztikai összefüggést állapított meg. A cél, a finanszírozási időszak és a sikeres projektek között azonban negatív, de jelentéktelen összefüggés volt. (Pénzügyi Szemle 2021/3.)

Esther Wanjiru Wachira - Virginia Kirigo Wachira 

A crowdfunding-platformok alternatív finanszírozási megoldásokat nyújtanak főleg új vállalkozások számára, amelyek nem jogosultak hagyományos pénzügyi intézmények finanszírozására. A crowdfunding-platformokkal a vállalkozások kipróbálhatják új, innovatív, kreatív ötleteiket és közvetlen kapcsolatban állhatnak az ügyfelekkel. A crowdfunding-platformok nem követelik meg a pénzgyűjtőktől, hogy biztosítékot vagy üzleti tervet adjanak. Ezért fontos az a kérdés, hogy melyek a közösségi finanszírozású kampányok sikertényezői, főként a fejlődő országokban, így Kenyában is.

 

abra_belso


A tanulmány elemzéséből egyértelművé válik, hogy a jutalomalapú közösségi finanszírozású kampányok sikertényezői Kenyában nem különböznek más országoktól, annak ellenére, hogy Kenya egy fejlődő ország. A tanulmányból kiderül, hogy a tájékoztatások, felajánlások, támogatók és kommentek mind sikertényezők. A crowdfunding-platformok alapítói fokozhatják sikerüket, ha több tájékoztatást adnak a kampányukról, a támogatókra (új és visszatérő) és a felajánlott összegre összpontosítva. A támogatókkal folytatott állandó kommunikáció bizalmat kelt a kampányban. Továbbá az állandó tájékoztatás és időben érkező válaszok referenciapontként szolgálnak az új támogatóknak. A megállapítások arra is rámutattak, hogy negatív kapcsolat van a projektcél, a finanszírozási időszak és a projektsiker között. Ezért a projektalapítóknak alacsonyabb célt vagy rövidebb időszakot kell felállítaniuk. A kampányok iránt érdeklődő legtöbb támogató az elindításuk után általában pár napon belül reagálnak.

A tanulmány megállapításai hozzájárulnak a crowdfundingról szóló egyre szélesebb körű szakirodalomhoz. A tanulmányban rejlő újdonságok igazán kedvezni fognak a projektalapítóknak, akik sikeres projekteket akarnak a fejlett és fejlődő országokban, például Magyarországon és Kenyában. Ennek oka, hogy a crowdfunding fogalma még mindig új Kenyában, nincs széles körben hirdetve, elfogadva és kutatva. A tanulmány eredményei a potenciális alapítóknak iránymutatást nyújt arról, hogy egy sikeres kampány érdekében mit ne tegyenek, de nemcsak Kenyában, hanem más országokban is, például Magyarországon, ahol a crowdfunding fogalma viszonylag új. A tanulmány további kutatást ajánl a többi crowdfunding-modell sikertényezőiről, mivel ez kizárólag a jutalomalapú modellre összpontosított.Esther Wanjiru Wachira a Pécsi Tudományegyetem PhD-hallgatója, Virginia Kirigo Wachira a Meru University of Science and Technology tanársegéde 

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.