2022. október 28. 8:00

A földgáz Közép- és Délkelet-Európában: egységesülő piac és új kihívások

Giday András és Fritsch László tanulmánya Közép- és Délkelet-Európa földgázfelhasználását, a térségbeli fogyasztás szintjét és szerkezetét, az elmúlt másfél évtized hálózatfejlesztéseit, valamint az LNG-kikötők építését vizsgálja. Európa földgázpiaca ma már egységes, köszönhetően az EU-s szabályozásnak, a keleti irányból érkező nagy kapacitású vezetékeknek és a térség országai között épített interkonnektoroknak. A közeljövőben számos kihívás elé néz Európa, elég csak a gázpiac jelentős átpolitizáltságára, az elhúzódó vitákat kiváltó klímapolitikai megállapodásokra, a geopolitikai feszültségekre, vagy a háborús konfliktus miatt elszálló árakra gondolni. (Pénzügyi Szemle 2022/3.)

Giday András - Fritsch László

A tanulmány témája Közép- és Délkelet-Európa földgázfelhasználása, a vizsgált régió pedig Közép-Európa korábbi szocialista országait, a Balkánt és Ukrajnát foglalja magában. A szerzők részletes adatokkal és táblázatokkal szemléltetik a térségbeli fogyasztás szintjét és szerkezetét, illetve az egyes országok rendelkezésére álló energia megoszlását az egyes energiahordozók között. A térség és Nyugat-Európa összehasonlításából kiderül, hogy Közép- és Délkelet-Európában a gáz szerepe elmarad a nyugatra jellemző szinttől, melynek okai egyrészt a jelentősebb szénkészletekben, másrészt az alacsonyabb jövedelmi szintben keresendők. Azt is megtudhatjuk, hogy a vizsgált régión belül Magyarországon a felhasznált szén aránya alacsony, a földgáz részaránya viszont kiugróan magas.

A tanulmány amellett, hogy áttekinti az elmúlt másfél évtized hálózatfejlesztéseit és az LNG-kikötők építését, két fő kérdésre is választ keres: egyrészt, hogy a Közép- és Délkelet-Európa gázzal való ellátásának útvonalai mennyiben változtak meg az elmúlt másfél évtizedben, másrészt, hogy a térségbeli földgázfelhasználás és -infrastruktúra mennyiben tér el a nyugat-európaitól. A tanulmány rámutat, hogy az EU által hozott szabályok a hálózat használatához való hozzáférés biztosításával egységesedő piacot teremtettek. Ezen törekvés részeként fontos mérföldkő volt az a tíz éves fejlesztési terv, amely az átjárható földgázpiac megteremtése érdekében az egyes országok vezetékrendszereit kívánta nagy kapacitású összeköttetésekkel (interkonnektorok) egybefűzni, így biztosítva mindkét irányban a gáz áthaladását. A szerzők rámutatnak, hogy a régió fogyasztásában az LNG-visszagázosító kapacitások egyelőre nagyrészt helyi jelentőségűek, ugyanakkor helyi szinten stratégiai jelentőségű forrás- és útvonaldiverzifikációs perspektívát és plusz likviditást jelentenek.

abra_belso


A szerzők bemutatják a régió egyes országainak gázellátását, részletesen kitérve a termelési és fogyasztási adatokra, illetve az elsősorban orosz forrásból táplálkozó import jelentőségére. Így megtudhatjuk, hogy a jelentős saját földgázkitermeléssel rendelkező Románia szinte teljes mértékben önellátó, miközben Magyarország orosz gázfüggősége pedig régiós összevetésben kiugróan magas.

A tanulmány áttekinti az orosz-ukrán háború gázpiaci hatásait is, elsősorban arra a kérdésre koncentrálva, hogy a konfliktus miként érinti a földgázrendszert illetve a szállításokat. Hangsúlyozza, hogy az európai gázellátást nem lehet még középtávon sem a Gazprom nélkül megoldani, mivel a LNG-terminálok kapacitása és a beszerezhető cseppfolyós gáz mennyisége egyelőre nem elégséges Európa számára. A rövid távú stratégiai tervek közt szerepel az LNG-források bővítése, a gázfogyasztás 15 százalékkal történő csökkentése, illetve a gáztárolók feltöltése.

A tanulmány zárásaként a szerzők áttekintik a földgáz árának közelmúltbeli alakulását, majd bemutatják a bécsi és a holland gáztőzsde fejlődését. Hangsúlyozzák, hogy már jóval a háború kitörése előtt, azaz 2021 második felében intenzíven emelkedett a földgáz ára, köszönhetően az ázsiai országok erős keresletének, a holland gázmezők leállásának, továbbá a Gazprom csökkenő szabadpiaci eladásainak. Ezt követően a háború és az embargós politika hírei mozgatták az árfolyamot. Zárszóként a szerzők rámutatnak, hogy ha a háború tartósan, akár évekig fennmarad, akkor az EU embargós politikája erős nyomás alá helyezheti azokat az országokat, ahol az orosz gáz importjának leállítása komoly gazdasági és társadalmi krízist idézhet elő.Giday András a Pénzügyi Szemle szerkesztőségi tagja, Fritsch László az MVM CEEnergy Zrt. vezérigazgatója

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.