2021. augusztus 09. 7:00

A heterodox közgazdaságtan helyzete a gazdaságtudományban

Az ortodox gazdaságtan (a gazdaságtan, illetve a neoklasszikus gazdaságtan fő áramlata) a gazdaságelméletben vezető szerepet játszik. Intellektuális ellentmondásai ellenére a felsőoktatásban továbbra is a  tananyag alapvető részét képezi. Az ortodox gazdaságelmélet egyik alternatívájának a  heterodoxiát lehet tekinteni, amely három elméleti megközelítésből táplálkozik, a  baloldali heterodoxiából, az új osztrák gazdasági iskolából valamint a neoheterodoxiából. A tanulmány célja, hogy bemutassa az ortodox, illetve a heterodox gazdaságelmélet közötti különbségeket, megtalálja a heterodoxia egyes áramlatai közötti hasonlóságokat, továbbá meghatározza a  köztük lévő különbségeket. (Pénzügyi Szemle 2021/2.)

Eleonóra Matoušková

A 2. táblázat definiálja azokat az alaptulajdonságokat, amelyek alapján az ortodox közgazdaságtan és a heterodox megközelítések megkülönböztethetők. A heterodox elméleti megközelítésből azonban olyan sok van és olyan változatosak, hogy néhányuk esetében ezeknek a tulajdonságoknak a kivételei is megtalálhatók. Ennek egyik példája az új osztrák iskola, amelynek vezetői hajlamosak a módszertani apriorizmusra, ezért számukra a módszertani pluralizmus nem elfogadható.

 

abra_belso


A heterodoxia (baloldali heterodoxia, az új osztrák iskola és új heterodoxia) közös jellemzője az ortodoxia elutasítása, különös tekintettel annak kutatási módszereire. Elutasítják azt az axiómát, hogy az egyének mindig racionálisak, a homo economicus fogalmát, a formális–deduktív megközelítés alkalmazását, a matematikai módszerek alkalmazását az arra nem alkalmas esetekben, valamint az egy zárt rendszerű pozícióból való hozzáférést.

A heterodoxia nagyon változatos elméleti hagyományokat képvisel, azzal, hogy eltérések nemcsak a baloldali heterodoxia, az új osztrák iskola és az új heterodoxia között van, hanem ezen heterodox hagyományokon belül is. Az irányzatok különböznek a tárgyalt konkrét témák, valamint a társadalmi-gazdasági problémákra kínált megoldási javaslatok tekintetében. Nézeteikkel, észrevételeikkel és ajánlásaikkal inspirációt adnak a közgazdaságtudomány fejlődéséhez, valamint a gazdaságpolitikai döntéshozóknak. Azonban egyelőre nem nyújtanak olyan átfogó megoldást a gazdasági problémákra, amely az ortodox közgazdaságtan koherens alternatívája lehetne.Eleonóra Matoušková a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi adjunktusa

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.