2022. november 27. 8:00

A közigazgatásban végzett ellenőrzési tevékenységek értékelése az ellenőrzési típusokra összpontosítva

Lenka Hudáková Stašová tanulmánya a V4-országok számvevőszékei által, a közigazgatásban végzett ellenőrzéseket veszi górcső alá. A cikk a legfőbb ellenőrzési intézmények által végzett ellenőrzések három típusát, a megfelelőségi, a teljesítmény és a pénzügyi ellenőrzéseket értékeli 2005 és 2020 között. Szlovákiában és Magyarországon a megfelelőségi ellenőrzések vannak túlsúlyban, miközben a teljesítmény-ellenőrzések aránya fokozatos növekszik. A legtöbb teljesítmény-ellenőrzést Csehországban végezték. (Pénzügyi Szemle 2022/3.)

Lenka Hudáková Stašová

A számvevőszékek feladata, hogy vizsgálják és számon kérjék a közigazgatás hatékonyságát és eredményességét, melynek során az ellenőrzési intézmények nemzetközi normákon alapuló megfelelőségi, teljesítmény- és pénzügyi ellenőrzéseket végeznek. A megfelelőség ellenőrzésével a számvevőszék azt vizsgálja, hogy az ellenőrzött tevékenységek megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályoknak, a teljesítmény-ellenőrzések során a számvevőszék felméri azt a hatékonyságot, gazdaságosságot és eredményességet, amellyel az ellenőrzött intézmények kezelik az állami forrásokat és vagyont, a pénzügyi ellenőrzések során pedig arra fókuszál, hogy az ellenőrzött szervezetek pénzügyi kimutatásai hitelesen és valósan mutatják-e be az elszámolás tárgyát a jogszabályokkal összhangban.

A tanulmány a visegrádi országok (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia) számvevőszékeinek teljesítményét értékeli az ellenőrzések három típusára összpontosítva, miközben négy kérdésre keresi a választ:

  • Több megállapítás, intézkedés és ajánlás születik, ha több megfelelőségi ellenőrzést hajt végre a számvevőszék?
  • Több megállapítás, intézkedés és ajánlás születik, ha több teljesítmény-ellenőrzést hajt végre a számvevőszék?
  • Az ellenőrök több ajánlást fogalmaznak meg a megfelelőségi ellenőrzésekhez, mint a teljesítmény-ellenőrzésekhez?
  • Az ellenőrzött szervezetek több intézkedést tesznek a megfelelőségi ellenőrzésekben, mint a teljesítmény-ellenőrzésekben?

A szerző a felállított hipotézisek tesztelésére a Pearson-féle és a Spearman-féle korrelációs együtthatót használja. Megállapítja, hogy a megfelelőségi ellenőrzések átlagos száma Magyarországon volt a legmagasabb, és Lengyelországban a legalacsonyabb, a teljesítmény-ellenőrzések átlagos száma Csehországban volt a legmagasabb, és Szlovákiában a legalacsonyabb. A pénzügyi ellenőrzések átlagos száma szintén Csehországban volt a legmagasabb, és Lengyelországban a legalacsonyabb.

Az elemzés szignifikáns kapcsolatot talált az elvégzett teljesítmény-ellenőrzések száma és a számvevői ajánlások száma között Lengyelországban és Magyarországon, emellett Lengyelországban és Csehországban szignifikáns kapcsolat áll fenn az elvégzett teljesítmény-ellenőrzések és az ellenőrzési megállapítások száma között.

Abra_belso


Az elemzés továbbá statisztikailag szignifikáns kapcsolatot talált az elvégzett megfelelőségi ellenőrzések száma és az ellenőrzési megállapítások száma között (Lengyelország, Csehország), valamint az elvégzett megfelelőségi ellenőrzések és az ellenőrök által tett ajánlások között (Lengyelország, Magyarország).

A számvevőszékek munkatársaival készített interjúk alapján a szerző megállapította, hogy a jelenlegi tendencia és stratégiai szándék az, hogy fokozatosan növeljék a teljesítmény-ellenőrzések és a kombinált típusok arányát, hogy hatékonyabban értékelhessék az állami politikákat, és növeljék a számvevőszékek ellenőrzési tevékenységének hozzáadott értékét.Lenka Hudáková Stašová a Technical University of Košice adjunktusa

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.