2022. március 28. 7:00

A közszféra belső ellenőreinek tanácsadói tevékenysége Magyarországon

A belső ellenőr manapság nem csak bizonyosságot adó tevékenységet végez, hanem tanácsadói szolgáltatásokat is nyújt. A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenysége a szervezet vezetője részére nyújtott, hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás. A tanulmány készítését az vezérelte, hogy ennek jelentőségét és gyakorlati megvalósulását vizsgáljuk költségvetési szerveknél, önkormányzatoknál, köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál. A vizsgálat során a szakirodalom és jogszabályok feldolgozása mellett primer kutatásra került sor. Megállapítható, hogy a döntéshozókat támogató tanácsadó szerep megerősödött, nagyobb hangsúlyt kap a belső ellenőrzés területén a közszférában is. Ugyanakkor úgy találtuk, hogy a függetlenség megőrzése, a szabályszerűség és a hatékonyság erősítése érdekében lehet még mit tenni, például a téma továbbképzéseken történő erősebb megjelenésével vagy bővebb ajánlásokkal. (Pénzügyi Szemle 2022/1. Különszám)

Kovács Tamás

A kérdőíves kutatás válaszadói a regisztrált államháztartási belső ellenőrök kevesebb mint 2 százalékát teszik ki, így a mélyreható konklúziók megtételétől tartózkodni kell, ugyanakkor a korábbi tanulmányokkal együtt nézve úgy gondolom, tendenciákat lehet látni. A  nemreprezentatív felmérések eredményei alapján a következőket fogalmazhatjuk meg.

A tanácsadói tevékenység jelentőségének növekedése érzékelhető a közszférában, átlagosan több időt terveznek be erre a belső ellenőrök. A tervezésnél megadott tanácsadásra fordítandó idő a valóságban sokuknál nem is elég e tevékenységre. Ez szélsőséges esetben, nem kellő körültekintéssel végzett munka során veszélyeztetheti az ellenőrzési feladatok végrehajtását

A jogszabály szerint a költségvetési szerv vezetője, illetve a belsőellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni tanácsadást, továbbá helyi önkormányzatnál a képviselőtestület is kezdeményezheti a tanácsadó tevékenység végzését (Bkr.). Gazdasági társaságnál a felügyelőbizottság is kérhet tanácsot (Gtbkr.). Ugyanakkor az eredmények szerint gyakran előfordul, hogy nem csak a vezető kér tanácsot. Úgy gondolom, ez szintén veszélyeztetheti az ellenőrzési feladatok végrehajtását és nem kellően körültekintő eljárás esetén a függetlenséget is. Az alkalmazottak megfelelő, a vezető általi tájékoztatása javasolt ilyen esetekben.     

A szóbeli felkérésre végzett munka dokumentálásának elmaradása kevés ellenőrnél figyelhető meg, ugyanakkor a jogszabálynak való meg nem felelés mellett, ami önmagában is probléma, gondot okozhat például a belsőellenőri tevékenység alátámasztásának hiánya is. A továbbképzéseken célszerű lehet e kötelezettségre jobban fókuszálni.

A szakmai képzések mellett a hatóság által készített ajánlások, dokumentumminták nagy segítséget jelentenek, a gyakorlatban több szakmai konzultációra, fórumra is igény lehet. Mindezek tovább emelhetik a belsőellenőri munka szinvonalát, s növelhetik a tevékenység hozzáadott értékét.Kovács Tamás a Soproni Egyetem egyetemi docense 

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.