2021. október 25. 8:00

A kreatív számvitel alkalmazásának vizsgálata Transparency and Disclosure Index (TDI-) módszer segítségével autóipari cégeknél

A vállalatirányítás és a kreatív számvitel közötti kapcsolat vizsgálata a számviteli botrányokat (Enron, WorldCom, Satyam) követően került előtérbe. A vállalatirányítás egy olyan aktuális kérdés, amely hatással van a kreatív könyvelésre. Amennyiben a vállalkozások kreatív könyvelési technikákat alkalmaznak, a vállalat gyengeségeire utalhatnak. Ebben a cikkben a kreatív könyvelés és a vállalatirányítás közötti kapcsolatot vizsgáljuk a Transparency and Disclosure Index (Vállalati transzparencia és vállalati közzététel index – TDI) segítségével. A vizsgálat lehetővé teszi a vállalat felépítésének, működésének átláthatóságát, a különféle vállalati információk közzétételének mérését, a vállalatok által nyilvánosan elérhető adatok alapján. Az adatok befolyásolásának mérésére teljesítménymutatókat vonunk be az elemzésbe, másrészt korrelációanalízis segítségével vizsgáljuk a vállalatirányítás és a számviteli kreativitás mérése közötti kapcsolatot. A kapott eredmények alapján a vállalatirányítás és a kreatív számvitel között egy közepesen erős, negatív kapcsolat figyelhető meg. (Pénzügyi Szemle 2021/3.)

Denich Ervin - Hajdu Dániel

A vállalatirányítás és a kreatív könyvelés közötti kapcsolat a tulajdon és irányítás, valamint az aszimmetrikus információ miatt következik be. A kreatív könyvelés a könyvelési adatok manipulálásának folyamata a számviteli törvény/számviteli standard joghézagainak kihasználásával a törvény keretein belül. Tanulmányunkban a kreatív könyvelés és a vállalatirányítás kapcsolatát vizsgáltuk TDI-módszer segítségével. A kreatív könyvelést ROA, ROCE, ROE, D/E, P/E és Tobin Q teljesítménymutatókkal mértük. Az elemzés lefolytatásához az SPSS statisztikai szoftvert hívtuk segítségül, amelynek segítségével vizsgáltuk az egyes tényezők közötti kapcsolatot korrelációs mátrixon keresztül. A korrelációban szignifikáns negatív kapcsolatot találtunk a ROA és a vállalat tőkeáttétele, illetve a ROCE és a vállalat tőkeáttétele között.

 

abra_belso


Az igazgatótanács, a közzététel, a megfelelő tulajdonosi, részvényesi struktúra fontos szerepet játszanak a kreatív számviteli technikák vállalati nyilvántartásban történő megjelenésében. Az alkalmazott kreatív számviteli technikák minimalizálására van szükség annak érdekében, hogy a vállalkozások átláthatóbbak legyenek, és etikusabb magatartást tanúsítsanak. A szabályalkotó testületek részéről is szükséges volna az interakciókra, a kiskapuk lezárása érdekében.Denich Ervin a Budapesti Gazdasági Egyetem egyetemi tanársegéde, Hajdu Dániel a Nokia Solutions and Networks Kft. számviteli szakértője

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.