2022. szeptember 23. 8:00

A kriptovaluták árfolyamának alakulása eseményelemzés alapján

Czeczeli Vivien és Vilonya Martin tanulmánya a kriptovaluták árfolyamának alakulását vizsgálta. Az elemzésben kiemelt figyelmet kapott a kriptopiac más eszközosztályok (arany, részvény, deviza) piacával történő összehasonlítása, a kapcsolódási pontok azonosítása. A szerzők megállapították például, hogy a bitcoin nem képes az aranyéhoz hasonló értékőrző funkciót betölteni, a kriptovaluták és a részvényindexek között ugyanakkor pozitív irányú együttmozgást figyeltek meg. A tanulmány a 2020 utáni időszakra fókuszálva, eseményelemzés módszerével vizsgálta, hogy a két legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező kriptovaluta (a bitcoin és az ethereum) miként reagált a kiválasztott eseményekre. Ezek elsősorban a kriptovaluták működésének alapjait képező rendszerek ellen irányuló hackertámadásokat foglalták magukba, illetve a szabályozásukhoz, alkalmazásukhoz kapcsolódó egyes lépéseket. A szerzők megállapították, hogy a hackertámadások nem eredményeztek szignifikáns hatásokat a két vizsgált kriptovaluta árfolyamára. (Pénzügyi Szemle 2022/2.)

Czeczeli Vivien - Vilonya Martin

A kriptovaluták egyre szélesebb körben való elterjedése fontos közgazdasági kérdéseket vet fel. A kutatásban a hangsúly a kriptovaluták árfolyamának alakulására irányult. A szakirodalmi bázis feltárása nyomán kiemelt figyelmet kapott a kriptopiac más eszközosztályok (arany, részvény, deviza) piacával való összehasonlítása, a kapcsolódási pontok azonosítása. Bár számos jel mutat arra, hogy a bitcoin az aranyéhoz hasonló értékőrző, illetve safe haven funkciókat képes ellátni, e tulajdonság mégsem igazolható egyértelműen. A részvénypiacokat illetően a szerzők kiemelték, hogy a kriptovaluták és a részvényindexek között pozitív irányú együttmozgás figyelhető meg. A kockázat csökkentésére tehát korlátozott mértékben alkalmasak a vizsgált eszközök, inkább a kockázat diverzifikálása terén kaphatnak nagyobb szerepet. Az egyes kriptovaluták és más devizák közötti kapcsolódási pontokat gyengének mutatta ki az elemzés, azonban erősebb összefüggéseket azonosított az egyes kriptovaluták árfolyamának mozgásában. Jelentősek voltak a tovagyűrűző hatások, a kockázatátadás és a kockázatfogadás. A kriptopiacot érintő szabályozások, illetve a hackertámadások szintén nem elhanyagolható tényezők. Ez utóbbi két szempont egyúttal a kutatás empirikus részének is alapja.

A cikk eseményelemzés (event study) segítségével vizsgálta, hogy 2020-at követően a kriptovaluták hogyan reagáltak néhány választott eseményre. Ezek elsősorban a kriptovaluták működését biztosító rendszerek ellen irányuló hackertámadások, illetve a szabályozásukhoz, alkalmazásukhoz kapcsolódó egyes lépések voltak. Az elemzések fő fókusza a két legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező kriptovaluta, a bitcoin és az ethereum volt.

Abra_belso


A szerzők megállapították, hogy a hackertámadások nem hatottak szignifikánsan a két vizsgált kriptovaluta árfolyamára. Ez betudható annak, hogy egyetlen esetben sem sikerült sérülést okozni magában a blokklánctechnológiában. Mindemellett számos esetben a támadások más platformok ellen irányultak; ezek elsősorban lopási kísérletek voltak, tehát szintén nem a kriptovaluták működési mechanizmusát érintették. A szerzők kiemelték, hogy Kína, illetve Irán lépései, melyek a kriptovaluták használatának, valamint bányászatának a betiltásárára irányultak, ugyancsak nem jártak szignifikáns hatásokkal.

Elon Musk közösségi médiás aktivitásának hatására is jelentős mértékben elmozdult a bitcoin árfolyama, ez alapján a szerzők arra következtettek, hogy a kriptovaluták piacán kisebb mértékben érvényesülnek a fundamentumok. Az árfolyamokban nagymértékű volatilitás volt tapasztalható, ez pedig indikálhatja azt is, hogy a kriptodevizák esetén a gyorsan változó befektetői hangulat a hagyományosabb pénzügyi piacokhoz képest nagyobb hatást tud kifejteni az árfolyamra.

A szerzők rámutattak, hogy a cikkben vizsgált szempontokon túl érdemes megvizsgálni a technológiai változások, illetve a közösségi média szerepét. A kriptovaluták piacán nagy számban vannak jelen lakossági befektetők (az intézményi befektetők szerepe kisebb), s ez közgazdaságtani megközelítésben ugyancsak releváns összefüggéseket tárhat fel.Czeczeli Vivien a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója, Vilonya Martin a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gyakornoka

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.