2021. július 12. 7:00

A múlt és a jelen pénzügyi válságainak ismerete a pénzügyi oktatás függvényében

Jelen tanulmányban arra vállalkozunk, hogy rávilágítsunk a régmúlt és a közelmúlt, valamint a jelen válságainak ismeretére, azok hatásainak érzékelésére a korábbi pénzügyi tanulmányok függvényében. Ehhez egy 2020-ban végzett kérdőíves kutatás eredményeit használjuk fel, széles körű szakirodalmi kutatással megalapozva azt. Célunk, hogy megvilágítsuk vagy megcáfoljuk a pénzügyi oktatás azon hiányosságait, amelyek fontosak a gazdaságban állandóan jelen lévő válsághelyzetek felismerésében és kezelésében. (Pénzügyi Szemle 2021/2.)


Csiszárik-Kocsir Ágnes - Varga János - Garai-Fodor Mónika

A bemutatott kutatási eredmények rávilágítanak arra, hogy a pénzügyi kultúra mennyire fontos része a gazdaságtörténet is. A gazdasági múlt ismerete a válságok képében kiemelt jelentőségű, hiszen a korábbi krízisek, a buborékok természetének ismerete számos rossz gazdasági, így pénzügyi döntéstől is megóv minket. Ha ismerjük a válságok és buborékok természetét, kialakulásának körülményeit, akkor az hozzá tud segíteni a jobb financiális döntéshozatalhoz. A kutatás eredményei alátámasztják, hogy a korábbi pénzügyi oktatás segít abban, hogy jobban és pontosabban lássuk a múlt válságait, képessé téve minket a reálisabb ténylátásra.

belso_abra

Az is világossá vált, hogy a pénzügyi oktatás önmagában nem megoldás, ott sokkal hangsúlyosabban kellene foglalkozni a válságokkal, mélyrehatóan tanulmányozva, és következtetéseket megfogalmazva azokból. E feladat tekintetében kifejezetten fontos szerepe van az oktatásnak, főként a felsőoktatásnak, ahol van arra lehetőség, hogy akár külön kurzus keretében is foglalkozzunk a régmúlt és a közelmúlt válságaival. Saját tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy erre igény is mutatkozik, így megfontolandó a pénzügyi műveltség fejlesztésének eme szeletével kiegészíteni a palettát, a sokrétű pénzügyi kultúra kialakítása fényében.Csiszárik-Kocsir Ágnes az Óbudai Egyetem egyetemi docense, Varga János az Óbudai Egyetem egyetemi docense, Garai-Fodor Mónika az Óbudai Egyetem egyetemi docense 

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.