2022. február 22. 10:00

A NAV kisadózókkal kapcsolatos tevékenységeit ellenőrizte az ÁSZ

Az Állami Számvevőszék a most lezárult ellenőrzése keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a kisadókkal – kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA) - kapcsolatos tevékenységének szabályozottságát, valamint feladatellátása megfelelőségét vizsgálta. A számvevőszéki ellenőrzés úgy értékelte, hogy a NAV-nak a kisadókhoz kapcsolódó tevékenységeinek szabályozottsága megfelelően követte a törvényi előírások változásait, a NAV szabályszerűen járt el a kisadózók adóellenőrzései és a hátralékok kezelése során, a terület szabályozottsága kielégítő, az ellenőrzés ugyanakkor hiányosságokat állapított meg speciális részterületeken.

Az ellenőrzésről készült jelentés teljes terjedelemben itt olvasható.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a NAV kisadókkal (KATA, KIVA) kapcsolatos egyes tevékenységeinek (bejelentéshez, bevalláshoz, ellenőrzéshez, hátralékkezeléshez (adóbeszedéshez), behajthatatlan követelésekhez, adóalanyiság megszűnéséhez, panasz- és bejelentés kezeléshez kapcsolódó tevékenységek) szabályozottsága, valamint feladatellátása megfelelő volt-e. Az ellenőrzés kiterjedt a feladatok szabályszerű ellátását biztosító belső kontrollok kiépítettségének és működtetésének értékelésére, valamint a NAV egyéb feladatainak ellátására.

A számvevőszéki ellenőrzés megállapításai megerősítik, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kisadózó vállalkozások tételes adójához és a kisvállalati adózást választó kisadózókhoz kapcsolódó tevékenységeinek szabályozottsága követte a törvényi előírások módosításait. Szabályszerűen járt el a kisadózók adóellenőrzései, valamint a hátralékok kezelése során.Az ellenőrzés a bírósági megkeresések alapján foganatosított vagyonelkobzásokhoz kapcsolódó feladatokra vonatkozó belső szabályozás kialakítása, a kisadózók panaszairól nyilvántartás vezetése, valamint a vagyonelkobzások végrehajtása területén állapított meg hibákat, hiányosságokat, amelyek kiküszöbölése volt szükséges annak érdekében, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kisadókkal kapcsolatos egyes tevékenységeinek szabályozottsága, és feladatellátásának szabályszerűsége biztosított legyen. 

Az Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levélben ismertette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjével a feltárt hibákat, hiányosságokat. Ennek eredményeként intézkedtek a behajthatatlan, elévült vagy ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett adóhátralékok kezelésére, a bírósági megkeresések alapján foganatosított vagyonelkobzásokhoz kapcsolódó feladatokra vonatkozó belső szabályozás kialakítása, valamint a vagyonelkobzások végrehajtása területén a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében. 

Az intézkedések hatására a kisadózó vállalkozások tételes adójához és a kisvállalati adózást választó kisadózókhoz kapcsolódóan a hátralékkezelési tevékenység szabályozásának és a kisadózók adótartozásai végrehajtásának szabályszerűsége jelentősen javult.