2022. március 16. 10:00

A Pénzügyi Szemle 2022. évi fókusztémái

A Pénzügyi Szemle, az Állami Számvevőszék közpénzügyi szakfolyóiratának szerkesztőbizottsága 2022. március 7-én évértékelő és előretekintő ülést tartott, ahol Domokos László, a szerkesztőbizottság elnöke felvázolta a jövőre vonatkozó célkitűzéseket, és javaslatot tett a következő év fókusztémáira.


A szerkesztőbizottság elnöke és Németh Erzsébet felelős szerkesztő aktuális gazdasági kérdésekre, területekre, stratégia jelentőségű úgynevezett forró témák fókusztémaként való feldolgozására tett javaslatot. A szerkesztőbizottság az alábbi fókusztémákat hagyta jóvá:

1.      Hiányjelenségek, logisztika és ellátási láncok;

2.      Energetika: ellátásbiztonság, környezeti fenntarthatóság és versenyképes ár;

3.      Konszolidáció és válságkezelés COVID-19 után;

4.      Az atipikus audit és döntéshozatali feedback folyamata, a teljesítményellenőrzés kihívásai, nemzetközi gyakorlatok

A fenti fókusztémák mellett Matolcsy György javasolta még a digitális jegybankpénz témájának megjelentetését. A szerkesztőbizottság értékelte a javaslatot és megállapította, hogy a fókusztémát ki kell bővíteni a pénz jelenkori és jövőbeli szerepének, megjelenésének, fedezetének és biztonságának sajátosságaival és változásával. Ennek megfelelően a szerkesztőbizottság Digitális jegybankpénz, a pénz jelene és jövője fókuszcímű tematikus lapszám megjelenését is támogatta. 

Idén is jelentkezünk tematikus különszámmal, amelynek címe: Fenntartható gazdaságpolitikai modell (intézményi közgazdaságpolitika, ENSZ SDG célok, új aktív állam).

A Pénzügyi Szemle szerkesztősége várja a fókusztémákhoz és más területekhez kapcsolódó kéziratokat. A szerzők a Pénzügyi Szemle honlapján található szerzői útmutató szerint előkészített írásaikat a szemle@asz.hu címre tudják megküldeni.


Dr. Németh Erzsébet felelős szerkesztő