2021. július 05. 7:00

A számviteli minőség metodológiai vizsgálata

Jelen tanulmány célja, hogy a vállalkozások beszámolóinak korai minőségmérési modelljeit rendszerezze, összegezze, hiszen ezek a beszámolók képezhetik a felhasználói kör döntéshozatali alapjait. A szerző minőségi szempontból a DeAngelo-modell (1986) és a módosított Jones-modell (1995) segítségével vizsgálja a Baranya megyében termelő tevékenységet végző vállalkozások beszámolóját. A beszámolók minőségét a teljes befolyásolás összes eszközzel arányos változásaként vizsgálja 2016 és 2019 között. T-statisztikával mérve a vizsgált időszakban a teljes befolyásolás negatív értéket vett fel, amely azt sugallhatja, hogy a vállalkozás vezetői jövedelemcsökkentő eredményszemléletű döntéseket hoznak. A kapott eredmények jelzésértékűek, ugyanakkor további vizsgálatokat szükséges végezni annak érdekében, hogy magabiztos következtetéssel szolgálhassunk. (Pénzügyi Szemle 2021/2.)

Denich Ervin

A jövedelemkezelés hipotézis tesztje a „normál” teljes befolyásolás becslésére használt, a vállalkozásra jellemző elvárások modelljein alapulnak. Ezek a modellek lehetővé teszik a nem diszkrecionális elhatárolások változását, amelyet a gazdasági körülmények változásai okoznak. A Baranya megyében termelő tevékenységet végző vállalkozások empirikus vizsgálata során azt a feltételezést, hogy sem jövedelemcsökkentő, sem jövedelemnövelő eredményszemléletű döntéseket nem hajtanak végre, el kell vetni. Ennek alátámasztása a DeAngelo-modell által kapott eredményekkel igazolható.

A vizsgált vállalkozások döntő hányad mikro- és kisvállalkozásnak minősült, ezért számukra kevesebb lehetőség áll rendelkezésre a számviteli eredmény befolyásolására. A kapott eredmények azt mutatják, hogy a vezetők a saját elképzeléseiknek megfelelően önkényes befolyásolásokat hajtanak végre. Az önkényes/diszkrecionális befolyásolások jövedelemcsökkentő hatásai nagyobbak, mint a jövedelemnövelő hatásai.

A kapott eredmények jelzésértékűek, ugyanakkor további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy biztos eredménnyel lehessen szolgálni. Kutatási irányként jelölhető ki további minőségmérési modellek bevonása a vizsgálatba, illetve a jelenlegi következtetések megalapozása érdekében országos kiterjedésű, egyértelműen lehatárolt empirikus kutatás lefolytatása.Denich Ervin a Budapesti Gazdasági Egyetem egyetemi tanársegéde

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.