2022. október 07. 10:00

A szerkesztőbizottság új elnökének előszava

A Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottságának új elnökeként nagyra értékelem, hogy az Állami Számvevőszék gondozásában magyar és angol nyelven, negyedévente megjelenő, fél évszázados hagyományokra visszatekintő szakfolyóirat magas színvonalat képvisel a hazai és a nemzetközi tudományos világban, hiszen a benne megjelenő publikációk szakmai és tudományos körökben is széles körű érdeklődést váltanak ki, az írások nagy impakttal rendelkeznek, és jelentős idézettséget generálnak. A folyóiratban megjelenő tanulmányokat olyan meghatározó, nagy eléréssel és tekintéllyel bíró nemzetközi adatbázisok szemlézik, mint az angol nyelvű Elsevier Scopus, WoS, RePEc vagy a kínai nyelvű CNKI. A jövőben, mint ahogyan eddig is, az a kiemelt célunk, hogy a folyóirat jelenlegi tudományos minősítését és színvonalát megőrizzük és növeljük. 

Frissen megjelent lapszámunk fókuszában a „Fenntarthatóság, energia, ellátásbiztonság” áll. A téma különösen aktuális 2022-ben, hiszen az energiaárak emelkedése és a piacok korábban soha nem látott volatilitása nemcsak a tudományos és pénzügyi világ érdeklődését és egyben aggodalmát váltja ki, de minden magyar és európai ember életének központi, megkerülhetetlen témájává lépett elő. Az új lapszám éppen ezért a fenntarthatóságot, az energetikát és az ellátásbiztonságot érintő aktuális kérdéseket minél több tudományterület szemszögéből vizsgálja meg. A tanulmányok szerzői közt találjuk a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatóit, illetve a hazai energetikai szektor ismert szakértőit. Fontos, hogy a megjelenő tanulmányok ebben a rendkívül gyorsan és dinamikusan változó világban a lehető legaktuálisabb adatokat felhasználva a legújabb eredményeket mutassák be. Ez jellemzi most megjelent lapszámunkat is. 

Az új lapszám fókuszrovatának első tanulmányában Matolcsy György rámutat, hogy a 21. század kihívásainak egyik központi eleme a fenntarthatóság, kiemelve, hogy a gazdasági, a társadalmi, a pénzügyi és a környezeti fenntarthatóság alapjaiban határozza meg a gazdasági rendszer működését. A Magyar Nemzeti Bank elnöke emellett ismerteti, milyen környezeti fenntarthatósági szempontok jelentek meg az e téren úttörőnek számító magyar jegybank gyakorlatában. Németh Márton írásában ismerteti a megújuló energia termelési és tárolási lehetőségeit, ezek gazdasági hatásait, illetve megtérülési mutatóit. Giday András és Fritsch László Közép- és Délkelet-Európa földgázfelhasználását, a térségbeli fogyasztás szintjét és szerkezetét vizsgálják, illetve elemzik az elmúlt másfél évtized hálózatfejlesztéseit, így például az LNG-kikötők építését. Bognár Ferenc és Böcskei Elvira a vállalati karbonsemlegesség elérésének lehetséges támogató modelljét mutatja be, míg Piricz Noémi és Révész Balázs a közeljövő modern intelligens áramhálózata, a smart grid működésének tapasztalatait elemzik. Vokony István és szerzőtársai a gázmotoros áramszolgáltatás üzleti lehetőségeit vizsgálják. Fókuszrovatunk utolsó cikkében Málits Péter és szerzőtársai rávilágítanak arra, milyen reálgazdasági következményei lehetnek a pénzügyi szereplők éghajlatváltozással kapcsolatos attitűdjének és a realizálódó kockázatoknak. 

Tanulmányrovatunkban két írást mutatunk be. Eleonóra Matoušková összehasonlítja Szlovákia és a Visegrádi csoport többi országának gazdasági ciklusait a 2003 és 2021 közötti időszakban, Lenka Hudáková Stašová pedig a V4-országok számvevőszékei által a közigazgatásban 2005 és 2020 között végzett ellenőrzések eredményességét értékeli több szempontból. 

Bízom benne, hogy a lapszámunkban közölt szakmai és tudományos eredmények minél inkább hasznosulnak, valamint támogatják a gazdaságpolitikai döntések megalapozottságát. 

Windisch László elnöki előszava pdf formátumban itt érhető el, az új lapszám tanulmányai itt olvashatók.


Windisch László, 
a Pénzügyi Szemle 
szerkesztőbizottságának elnöke