2022. január 10. 8:00

A zimbabwei kormányközi költségvetés-kiegyenlítés modellezése

A tanulmány többféle módszert alkalmaz a zimbabwei kormányközi költségvetés-kiegyenlítés modellezésére. A javasolt fiskális kapacitásmodell preferáltsága azon az érven nyugszik, hogy a nem igazolt vertikális költségvetési egyensúlytalanság szerkezeti kérdés, amelyre a megoldás a bevételeket vagy kiadásokat illető felelősség különböző kormányzati szintek között történő átcsoportosítása. Az általunk javasolt fiskális kapacitásmodellt öt változó támasztja alá, nevezetesen a nemzeti költségvetésben meghatározott teljes összeg, a szegénységi mutató (a szegénység elterjedtségének aránya), a terület népessége, a helyi gazdaság mérete (bevétel/GDP arány) és a terület altalajában rejlő természeti erőforrások becsült belső értéke. (Pénzügyi Szemle 2021/4.)

Vincent Chakunda - Canicio Dzingirai - Arthur Chikerema

A fejlett és fejlődő gazdaságokban világszerte megfigyelhető vertikális és horizontális költségvetési egyenlőtlenségek okán a tanulmány egy modell formájában megoldást nyújt a kormányközi költségvetés-kiegyenlítésre. A modell célja, hogy a három kormányzati szint közötti költségvetési egyensúlytalanságok feloldása érdekében vertikálisan és horizontálisan kiegyenlítést biztosítson, és közben javítsa a különböző helyi önkormányzatok arra irányuló kapacitását, hogy hasonló adózási szinten és kiadási igények mellett szolgáltatásokat nyújthasson. A javasolt modellt alátámasztó kulcsfontosságú változók és tényezők strukturált kutatási folyamatok és az érdekeltek szélesebb körű bevonása révén további vizsgálatokra szorulnak.

A tanulmány alapján felmerülő kérdések kiemelkedő fontosságúak a világ minden országa számára, hiszen a legtöbb gazdaság Gini-együtthatója és jövedelemeloszlási aránya azt mutatja, hogy idővel a régiókon belüli és régiók közötti egyenlőtlenségek növekedni fognak, különösen olyan világjárványok után, mint például a nagy világválság, a pénzügyi válság és a Covid–19, hogy csak néhányat említsünk. Jelen tanulmány korlátja, hogy tartományi bontásban nem állnak rendelkezésre másodlagos mikroidősoros adatok, amelyek a szükséges mutatók kiszámításához alkalmazhatók lennének a megoldásunkra. A későbbi tanulmányokat illető ajánlásként kijelentjük, hogy a világ legtöbb fejlődő országának meg kell találnia az arra irányuló eszközöket, hogy a szétválasztott tartományi mikroadatokat összegyűjtse és rendelkezésre bocsássa.Vincent Chakunda a Midlands State University adjunktusa, Canicio Dzingirai a Midlands State University adjunktusa, Arthur Chikerema a Midlands State University adjunktusa

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.