2022. január 24. 7:00

Az állami tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi teljesítményének mérése, elemzése

Az Állami Számvevőszék szakértői a közpénzköltés során a teljesítményelv minél szélesebb körű érvényesülésének elősegítése érdekében az állami tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi teljesítménymérésének kérdéseit vizsgálták. Ezen társaságok teljesítményének mérésére, elemzésére sok szempontból azonos eszközök alkalmazhatók, mint a versenyszféra társaságaira, ugyanakkor indokolt a közszféra specialitásaiból eredő torzítások kiszűrése. Ezért készült el a vállalkozások közgazdasági elemzését célzó pénzügyi mutatóknak egy olyan korrekciós tételekkel kiegészített változata, amely kimondottan e sajátosságok kezelését célozta. A korrigált mutatók teszteléséhez egy 148 fős gazdasági társasági körre készítettünk elemzést, amelynek főbb megállapításait mutatja be a cikk. Az állami tulajdonú gazdasági társaságok eltérő feltételei, működése vagy kockázatai, a kapcsolódó tulajdonosi feladatok ellátása, a tulajdonosi kontroll szempontjából különböző eszközöket, prioritásokat igényelhet. A cikkben kísérletet teszünk a gazdasági társaságok korrigált pénzügyi mutatói szerint történő viszonylag homogén csoportok, portfóliók képzésére, amely a pénzügyi adottságok és teljesítmény szerinti megkülönböztetett kezelést segítheti. A csoportképzés felhívhatja a figyelmet a kritikus gazdálkodási tényezőkre, kockázatokra, de ugyanakkor erősségekre is. Ezzel a portfóliók kialakítása jó alapot biztosíthat a társaságok hatékony tulajdonosi menedzsmentjéhez. (Pénzügyi Szemle 2021/2. Különszám)

Kistóth Krisztina

Napjainkban – a Covid–19-járványhullámok, valamint a világpiaci energiaárak változása jellemezte gazdálkodási közegben – a teljesítménymenedzsment, az alapos módszertani mérés kiemelt jelentőségű. Az Állami Számvevőszék stratégiai céljának tekinti a közpénz és közvagyon felhasználása során a teljesítménymérés érvényesülésének elősegítését és támogatását. A közszférában a teljesítménymenedzsment alkalmazását elősegíthetik a témában születő gondolatébresztő, tanácsadó anyagok.

abra_belso


A tanulmányban bemutatott korrigált pénzügyi mutatók jól alkalmazhatók a többségi tulajdonú állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok teljesítménymenedzsmentje keretében a pénzügyiteljesítmény-mérések támogatására. A klaszterképzés pedig a több társaság feletti tulajdonosi joggyakorlók részére nyújthat hasznos eszközt a társaságokon belüli portfóliók kialakításához, a társaságok portfoliómenedzsmentjének támogatásához. A tanulmánnyal az Állami Számvevőszék szakértői mind a nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok, mind a tulajdonosi gyakorlók számára kívántak hasznos szempontokat, eszközöket kínálni.Kistóth Krisztina az Állami Számvevőszék ellenőrzés-vezetője

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.