2021. június 21. 8:00

Az informatika hatása a big data korszakban a román könyvvizsgálók megítélése alapján

Mint minden üzleti folyamat, így a könyvvizsgálat is tökéletesíthető, mivel a fejlett adatfeldolgozási készségeket kiegészíti a technológia. A jelen cikkben a román könyvvizsgálók munkamódszereit vizsgáljuk, valamint azt, hogy szerintük milyen hatást gyakorol az informatika a könyvvizsgálói megbízások végrehajtására. A 102 résztvevővel végzett felmérés válaszai között többször előfordultak bizonyos módszerek és eszközök (adatelemzés, Microsoft Excel, adatautomatizálás), amelyek a big data elemzésével megkönnyítik a könyvvizsgálati folyamatot. A használatra kész, feltörekvő technológiák közül a leggyakrabban a Ciel Audit and Revision, a Gaudit és a CaseWare szoftvereket használják a könyvvizsgálók. (Pénzügyi Szemle 2021/1. Különszám)


Lavinia Mihaela Cristea

A jelen cikk részletesen bemutatta, milyen hatással van az informatika az auditálási ágazatra. Figyelemreméltó előrehaladás történt a munka elvégzésének módjában, az ellenőrzési módszerek alkalmazásában és a csalások valószínűségének kivizsgálásában. A negyedik ipari forradalom során az adatelemzési eszközök, az AI megjelenése, a robotizált folyamatautomatizálás kifejlesztése és a blokkláncbiztonsági tranzakciók új, big data korszakhoz vezetnek a könyvvizsgálatban is. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy szakmai szinten ismeretes, hogy a munkában a szakmai készségek további fejlesztésére van szükség, és (teljesen) felismerik a technológia hatását.

A könyvvizsgálóknak meg kell tanulniuk, hogy a könyvvizsgálói megbízás különböző fázisait hogyan lehet automatizálni. A speciális képzés vagy technikai tapasztalat hiánya megakadályozhatja az új, automatikus munkarendszerekhez való alkalmazkodást. Az új technológiák nem kellő ismerete a munkában alacsony elégedettségi és termelékenységi szinthez vezethet, emiatt új készségeket kell kialakítani, felhasználni e szakma műveléséhez. Az új technológiai fejlesztések terjesztése érdekében, és hogy azok használata szokásossá váljon a cégeknél, fontolóra kell venni a gyakori továbbképzést, más szóval az elmélet megértését a gyakorlat érdekében. A „szokásossá váljon” kifejezésen azt értjük, hogy az új technológiáknak általánossá kell válniuk a könyvvizsgálói megbízásokban, azaz a könyvvizsgálónak automatizált technikával, az adatelemzési és AI-eszközök könnyű elérésével ellenőrizni kell az információkat (a rendszeren keresztül). A válaszadók úgy vélték, hogy az új technológiákkal kapcsolatos speciális továbbképzés és dokumentáció jelentősen hozzájárulna ahhoz, hogy a könyvvizsgálói megbízások során a technológia használatát „szokásosnak” tekintsék.

A leendő és a jelenlegi könyvvizsgálók egyaránt figyelembe vehetik az üzleti igényekre adott megfelelő válasz fontosságát. A közelmúltban a nemzetközi szakmai szervezetek felhívták a figyelmet az új, modern technológiájú könyvvizsgálati rendszerekről szerzett ismeretek elsajátítására. A jövő technológiáiról szóló aktuális információk elérése értékes támogatást nyújthat a feltörekvő technológiák megértéséhez, ezáltal pedig az ellenőrzött adatok szigorú ellenőrzéséhez, valamint a nemmegfelelőség kockázatának csökkentéséhez is. Az elvégzett elemzéssel bizonyítékot nyújtottunk arra, hogy Romániában nem definiálták teljesen, mi az a tudásterület, amelyet jelentősen fejleszteni kellene. A szerző véleménye szerint a szakmai testületeknek fontolóra kellene venniük, hogy újonnan és egyértelműen határozzák meg a könyvvizsgálók kompetenciáit annak érdekében, hogy jelentősen csökkentsék a jelen cikkben közölt százalékos tudáshiányt.

 

abra_belso_06_21

 

A könyvvizsgáló az, aki meghozza a végső döntéseket, és biztosítja a szervezet számára a megoldást a szervezeti stratégia felülvizsgálatához, a hatékonyabb kontrollok végrehajtásához és az ismétlődő operatív folyamatok ütemezéséhez a jobb jövőbeli értékelés érdekében. Mivel végül a könyvvizsgáló a könyvvizsgálati jelentésért felelős szakember, szakmai szkepticizmusának felhasználása mellett a technológia véleményünk szerint támogatást jelent számára, és kiegészíti ellenőrzési tevékenységét. A válaszadók többnyire nincsenek tisztában a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard módosításaival, és vannak ismeretlen részletekre vonatkozó kérdések. A felmérés eredménye alapján a résztvevők úgy vélik, hogy az ISA-t valóban módosítani kell a könyvvizsgálók Etikai Kódexével való jobb összehangolás érdekében.

Kétségtelen, hogy a feltörekvő technológiák jelentősen pozitívan hatnak a könyvvizsgálói szakmára, a környezetre, és – ami a legfontosabb – a mindennapi folyamatok hatékonyságára és optimalizálására. A könyvvizsgálók tisztában vannak azzal, hogy szükség van az újrakezdésre, vagyis életképes alternatívák elfogadására, az adatelemzés, a blokklánc, az RPA, a gépi tanulás terén meglévő ismereteik bővítésére annak érdekében, hogy a meglévő eljárásokat újakkal frissítsék. Jelen cikk a CAAT-okat is támogatja, mivel a CAAT-ok lehetőséget nyújtanak a könyvvizsgálóknak az adatfeldolgozás és a folyamatos monitorozás javítására. A blokklánc és az AI auditszoftverek által előállított teljesítésigazolás alapvető lendületet jelent a pénzügyi szektor számára, még akkor is, ha a könyvvizsgálók és a könyvelők még nem ismerik az új technológiákat és azok felhasználásának módját. Ez mindkét szakmában döntő fontosságú volna ahhoz, hogy a szakemberek naprakészek maradjanak és sikeresek legyenek.Lavinia Mihaela Cristea a Bukaresti Közgazdaságtudományi Egyetem PhD-hallgatója

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.